SAVIO RACE 2022

Bežíme o dušu

Savio race je beh v teréne s prekážkami pri príležitosti sviatku sv. Dominika Sávia. Tento rok 14.5. sa uskutočnil už tretí ročník tejto bežeckej súťaže na plocha pri Kostole sv. Jána Bosca („Nový Kostol“) v Dubnici nad Váhom.

Pri organizácii tejto súťaže sa usilujeme o spoluprácu rôznych zložiek saleziánskej rodiny v našom stredisku, konkrétne: Saleziáni don Bosca, Saleziánky – Dcéry Márie Pomocnice, Saleziáni spolupracovníci, Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Dubnica n/V., Laura – Združenie mladých, stredisko Dubnica n/V., Champions Club.

Dĺžka trate bola približne 1 km. Na trati boli tieto prekážky: beh cez „mínové pole“ z pneumatík, airsoft, plazenie sa pod sieťou, kotúľanie pneumatiky, podliezanie prekážky, slalom s medicimbalom, fúrik, vrecia s pieskom.

Výsledky sú tu:

Kategória škôlkári, 1.ročník, 2.ročník

1.miestoT. Pastorek5:11
2.miestoB. Balucha5:36
3.miestoT. Kováčik5:38

Kategória 3.ročník

1.miestoM. Repka4:32
2.miestoM. Rajec4:38
3.miestoP. Baginová5:06

Kategória 4.ročník, 5.ročník, dievčatá, bežali 2 kolá

1.miestoR. Repková8:09
2.miestoN. Kramariková9:56
3.miestoD. Burianová10:10

Kategória 4.ročník, 5.ročník, chlapci, bežali 2 kolá

1.miestoŠ. Chudo8:09
2.miestoA. Poruban8:36
3.miestoM. Rajec9:01

Kategória 6. Ročník, 7.ročník, bežali 2 kolá

1.miestoM. Liška7:26
2.miestoJ. Jančo8:45
3.miestoL. Prostináková9:39

Kategória Vysoká škola a pracujúci, Ženy, bežali 2 kolá

1.miestoL. Jalilová 
2.miestoN. Škrovanová 

Kategória Vysoká škola a pracujúci, Muži, bežali 2 kolá

1.miestoV. Plášek 
2.miestoJ. Kandráč 
3.miestoE. Pšenko 

Autor: Vladimír Plášek SDB