Púť zamestnancov Detského charitného domova z Považskej Bystrice k Bráne milosrdenstva

Myslím si, že biblický príbeh o Aramejčanovi Námanovi, ktorý na radu otrokyne svojej manželky prichádza do Izraela za Božím mužom Elizeom, aby ho uzdravil od malomocenstva, je nám pomerne známy. Čítame, že vojvodca Náman mal najväčší problém s tým, že ako liek mu prorok ponúkol kúpeľ v „obyčajnej“ rieke Jordán. S prchkosťou vyjadruje toto svoje sklamanie. „Nazdával som sa, že naisto vyjde ku mne a bude vzývať meno Pána, svojho Boha, rukou sa dotkne miesta a odstráni malomocenstvo. Nie sú rieky Damasku Abana a Farfar lepšie ako všetky rieky Izraela?!“ (2 Kr 5, 11-12) Ale uzdravenie napokon získal vďaka svojej schopnosti počúvať radu.„Keby prorok žiadal od teba veľkú vec, neurobil by si to? O čo skôr, keď ti povedal: Okúp sa a budeš čistý!“ (2 Kr 5, 13) Napokon sa v Jordáne okúpe a prostredníctvom tejto vody získava uzdravenie. Je mu jasné, že to nie je zásluhou „obyčajnej vody“, ale že ide o zásah Boha Izraela. „Teraz viem; že na celej zemi niet Boha, iba v Izraeli.“ (2 Kr 5, 15) Toho Boha, ktorý si poslúži aj takýmito obyčajnými vecami.

Je to povzbudzujúce posolstvo aj pre každého z nás. Aj nám sa ponúkajú jednoduché symboly, prostredníctvom ktorých môžeme získať obrovské milosti. „Obyčajné dvere“ nášho kostola v tomto Roku milosrdenstva patria tiež do tejto kategórie. Vďaka Bohu, mnohí si to aj uvedomujú. Prechádzajú cez túto kostolnú bránu vo viere, že je skutočne bránou k stretnutiu sa s Božím milosrdenstvom.

V piatok 11. marca tak urobila aj skupina pútnikov z Považskej Bystrice. Zamestnanci a pedagógovia Detského  charitného domova putovali do dubnického chrámu, aby získali milosť odpustkov a požehnanie vo svojom namáhavom poslaní. Saleziáni ich prijali s veľkodušným srdcom. Poslúžili im sviatosťou zmierenia a slávili s nimi Eucharistiu. Takto mohli pútnici skutočne zakúsiť milosrdenstvo Božie aj cez tieto „obyčajné“ symboly. Nech sú v tom povzbudením aj nám domácim, ktorí máme túto príležitosť každý deň.

(don Jozef Ragula SDB)

P1570349