Púšť uprostred mesta

Jednotlivé pôstne katechézy budú postupne k dispozícii ako záznam na YouTube