Príprava na sviatosť birmovania

Ponuka prípravy na sviatosť birmovania
farnosti Dubnica nad Váhom – 2021/2022


prihlasovanie

• pre 1.r. sš a vyššie
• cez osobné stretnutie birmovanca, birmovankyne na fare so saleziánom don Bohušom Levkom, farárom v týchto dňoch:

2- 3. 9. od 15:00 do 16:30

7- 9. 9. od 15:00 do 16:30

16-17. 9. od 15:00 do 16:30 alebo po dohode cez mail v iných časoch: levko@saleziani.sk


• je potrebné vyplniť prihlášku a doniesť ju čo najskôr najlepšie do 17.9.
o prihlásením sa birmovanci zaväzujú, že idú do prípravy so všetkým čo príprava zahŕňa


príprava zahŕňa

1. maxistretko 9.9. o 19:00 /stretneme sa pred Kaťákom
2. maxistretko 22.9. o 19:00 /stretneme sa pred Kaťákom
nedeľné sv. omše – odporúčame v kostole sv. Jakuba o 11:00 alebo v iných časoch a pozývame aj na mládežnícke sv. omše v piatky o 19:00 v kostole sv. Jakuba
• týždenné stretnutia v skupinách cca 1 hod. v jednom z dní ut, st, št /s rozdelením na 2. maxistretku
o bude nás sprevádzať kniha: Tweetuj s Bohom /zakúpiť si ju môžete u nás za 10€
o animátori stretiek robia týždennú prezenčku do zdieľanej tabuľky spolu s označením témy stretnutia, ktorú majú možnosť vidieť rodičia.
o Ak niekto nemôže prísť na stretnutie s vážnych dôvodov /nepatrí tu, že sa treba veľa učiť do školy … a podobné/ je potrebné sa vopred ospravedlniť animátorom skupiny. Kto stretnutie vynechá – plní úlohy súvisiace s danou témou.
raz do mesiaca špeciálna ponuka – ktorá bude poslaná na začiatku mesiaca mailom pre birmovancov aj rodičov. /napr. pomoc pri nejakej aktivite pre deti, pomoc starým ľuďom, účasť na krížovej ceste, ruženci, mládežníckej sv. omši, na piatkovom večery pre mladých v Kaťáku, …/
4x spoločné maxistretko v telocvični v Kaťáku /v tom týždni sa skupiny nestretávajú
2x birmovanecká sobota /cca 5 hodinový program 4.12. a 23.4.
1x birmovanecká chata v auguste 22. – 24. 8.
záverečné skúšky v júni
duchovná obnova pred birmovkou /termín upresníme po dohode s BU predpokladáme september 2022/
z dôvodu proti-pandemických opatrení, sa niektoré termíny môžu zmeniť alebo niektoré aktivity nebude možné uskutočniť


modlitbová podpora

• formou papierových kartičiek „birmovaneckého instagramu“ – pre ľudí v kostole, aby sme tak zvýraznili, že všetci spoločne vo farnosti tvoríme jedno spoločenstvo Cirkvi a navzájom si pomáhame, spoznávame sa a podporujeme sa.


zapojenie rodičov

• animátori stretiek robia týždennú prezenčku do zdieľanej tabuľky spolu s označením témy stretnutia, ktorú majú možnosť vidieť rodičia. Ak niekto stretnutie po predchádzajúcom ospravedlnení vynechá – plní úlohy súvisiace s danou témou – aj plnenie úloh bude vysvietené v tabuľke. Chceme takto podčiarknuť zodpovedný prístup pri príprave od birmovancov a zapojiť do nej aj rodičov, aby mali prehľad a mohli so svojimi deťmi viesť dialóg na témy, ktoré budeme preberať.


tešíme sa na vás 😊

don Bohuš Levko, saleziánsky direktor a farár
kontakt: levko@saleziani.sk