Oznamy na nedeľu – Slávnosť Najsvätejšej Trojice – 12. jún 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Sv. omše budú v kostole sv. Jakuba: o 6.30, 8.00 (na ktorú príde aj škola) a 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. V Prejte o 17.45 hod. Po sv. omši o 18.00 hod. bude na nádvorí farského kostola eucharistická procesia.
V sobotu je sv. Barnabáša, apoštola.
Budúca nedeľa je 12. v období cez rok.

  1. V stredu bude u sestier saleziánok záver činnosti CVČ od 16.00 do 18.00 hod. V rámci programu bude aj možnosť zapísať dieťa do CVČ aj na budúci školský rok.
  2. Vo štvrtok bude posledné Lectio divina pred prázdninami o 19.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca.
  3. Budúcu nedeľu bude v našej farnosti celoslovenská slávnosť odovzdávania misijných krížov misijným dobrovoľníkom, ktorí idú na veľkú ročnú misiu. Odovzdávanie sa udeje pri sv. omši o 11.00 hod. v kostole sv. Jakuba, ktorej bude predsedať provinciál saleziánov don Peter Timko. Po nej bude občerstvenie vo farskej záhrade.
  4. O dva týždne v nedeľu 26. júna bude rozlúčka s don Vladom Plašekom pri sv. omšiach o 8.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca a o 11.00 hod. v kostole sv. Jakuba a o 15.00 hod. budeme pokračovať v záhrade s občerstvením. V Prejte v piatok 1. júla pri sv. omši o 15.45 hod.
  5. V našej synodálnej ceste vo farnosti pokračujeme s povzbudením vytvárať a stretávať sa v malých spoločenstvách. Na tento mesiac ponúkame podnet na formáciu s názvom Stolovanie v kresťanskej rodine a náš vplyv na výchovu detí.
  6. S prichádzajúcim letom vás chceme poprosiť, aby sme spoločne vydávali svedectvo o kultúre obliekania – zvlášť v kostole. Nie všetko, čo bežne nosíme je vhodné do kostola. Týmto sa nechceme nikoho dotknúť, ale povzbudiť sa navzájom v citlivosti na posvätný priestor a prichádzať na sv. omše vhodne a ak je to možné aj slávnostnejšie oblečení, aj v tomto letnom období. Ďakujeme za pochopenie.
  7. Z dôvodu plánov do budúcnosti využívať viac priestory okolo nového kostola na stretávanie, hru a pastoračnú činnosť a tiež kvôli neustálemu venčeniu psov a znečisťovaniu okolia a interiéru kostola, sme sa rozhodli začať práce spojené s oplotením pozemku okolo kostola sv. Jána Bosca. Keďže v našej farnosti chceme podporovať spoluzodpovednosť a spolupatričnosť, pozývame mužov, ktorí by boli ochotní zapojiť sa počas niektorých sobôt v júli až septembri tohto roka do prác spojených s oplotením. Zapisovanie je k dispozícii vo všetkých kostoloch našej farnosti. Vopred ďakujeme za vašu ochotu.