Oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu – 9. máj 2021

Liturgický kalendár:
V utorok je bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice.
Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok (v súčasnosti platí ešte dišpenz biskupov od účasti na sv. omši). Sv. omše budú vo farskom kostole o 6.30, 8.00, 18.00 hod. V Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.
V piatok je sviatok sv. Mateja, apoštola.

  1. Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Ich obsahom je prosba za úrodu.
  2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
  3. Povzbudzujeme mladých k účasti na sv. omšiach. Mládežnícke sv. omše sú vo farskom kostole v nedeľu o 10.00 hod. a v piatok o 19.00 hod.
  4. Sestry saleziánky a animátori pozývajú deti od ukončeného tretieho ročníka do siedmeho ročníka na letný prímestský tábor „Malý princ“, ktorý, ak to situácia dovolí, bude prebiehať v priestoroch SCVČ Laura od 5. do 9. júla 2021. Prihlášky nájdete v kostole na stolíku, v SCVČ Laura a sú aj na stráne www.saldub.sk. Viac informácii u sestry Fany.