Oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu – 22. máj 2022

Liturgický kalendár:
V utorok je slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov. Slávnostná sv. omša bude o 18.00 hod. v kostole sv. Jakuba. Predsedať je bude salezián don Marián Zachar.
Vo štvrtok je PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše budú v kostole sv. Jakuba: o 6.30, 8.00 (pre školu) a 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. V Prejte o 17.45 hod.
Budúca nedeľa je 7. veľkonočná.

  1. Dnes ďakujeme Bohu za dar farnosti ako spoločenstva z príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov. To naše spoločenstvo v Kristovi sa neustále obnovuje a upevňuje pri oltári a pokračuje v našom stretávaní. O 15.00 hod. vás pozývame do farskej záhrady na stretnutie s programom a občerstvením. Sladké alebo slané pod zub môžete priniesť priamo do záhrady. Miništranti budú mať aj svoje stretnutie.
  2. Liturgicky budeme sláviť Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov 24. mája o 18.00 hod. v kostole sv. Jakuba pri slávnostnej sv. omši s don Mariánom Zacharom.
  3. V sobotu o 9.00 a 11.00 hod. bude v našej farnosti 1. sv. prijímanie detí. Vo štvrtok je nácvik a požičiavanie šiat. V piatok je malá zmena v časoch na sv. zmierenia pre deti, rodičov a príbuzných O 15.45 hod. prídu zo IV. ZŠ a o 16.30 hod. z V. ZŠ. Podrobné informácie dostali rodičia mailom.
  4. Začali sme prípravu pre snúbencov na sviatosť manželstva. Termíny nájdete na nástenke alebo internete – www.saldub.sk. Ešte sa môžete zapojiť.
  5. V týchto dňoch prebieha zápis detí do našej Cirkevnej materskej školy. Podrobné informácie nájdete na webovej stránke školy – www.zsds.edupage.org.
  6. Prehľad letných podujatí, ktoré organizujeme spolu so sestrami a našimi animátormi nájdete na plagátoch a našom webovej stránke – www.saldub.sk. Spustili sme už aj prihlasovanie na tábory.
  7. Chceme vás informovať o prácach, ktoré ste si mohli všimnúť počas týchto dní. Zatepľujeme budovu fary a teda saleziánskeho domu. Strechu sa nám už podarilo zatepliť a urobiť novú. Chceme tak znížiť energetickú náročnosť takmer 50-ročnej budovy.