Oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu – 7. máj 2023

Liturgický kalendár:
V sobotu je spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej.
Budúca nedeľa je 6. veľkonočná.
V Mariánskom mesiaci máj sa budeme modliť v každom kostole 5 minút pred večernými sv. omšami Loretánske litánie. V utorok a štvrtok budú v Kostole sv. Jakuba litánie spievané a začnú 15 min. pred sv. omšou. Ďakujeme don Jozefovi Motýľovi, ktorý sa na hranie a spievanie litánií podujal.

  1. Zbierka na saleziánsky seminár z minulej nedele vyniesla 2720 €. Ďakujeme za vašu štedrosť.
  2. Dnes o 15.00 hod. je Korunka Božieho milosrdenstva v Kostole sv. Jakuba. A tiež dnes o 15.00 hod. bude stretnutie miništrantov v Kaťáku. A o 14.00 bude na RTVS 2 odvysielaná relácia Orientácie o ceste povolania Dubničanky sr. saleziánky Andrei Badíkovej, ktorú viacerí poznáte a modlíte sa za ňu.
  3. V pondelok vás pozývame na hudobno-modlitbové pásmo Cesta svetla vo farskom kostole o 18.30 hod. hneď po sv. omši. Tešíme sa na hudobníkov a spevákov zo Žiliny. Viac info na nástenke.
  4. V piatok majú birmovanci mládežnícku sv. omšu o 19.00 hod., pri ktorej budeme aj s našimi sestrami saleziánkami ďakovať Bohu za dar ich zakladateľky sv. Márie Dominiky Mazzarello. A po nej pozývame mladých na animovaný večer do Kaťáku.
  5. V sobotu pokračujeme v brigáde pri Kostole sv. Jána Bosca o 8.00 hod. Vopred ďakujeme ochotným mužom.
  6. V sobotu sa uskutoční Swap detského a dámskeho oblečenia a hračiek. Každý si môžete prísť vybrať, čo práve potrebujete v čase od 10.00 do 15.00 hod. v Katolíckom dome. Čisté a nepoškodené oblečenie a hračky môžete priniesť deň predtým v piatok 12. mája od 15.30 do 17.30 hod. Viac info na plagáte.
  7. Budúcu nedeľu bude májové posledné stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na sv. prijímanie a sviatostný život.
  8. Sobášne náuky začínajú v našej farnosti v sobotu 27. mája o 9.00 hod. v Katolíckom dome.