Oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu – 2. máj 2021

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.
V utorok je sv. Floriána, mučeníka.
Vo štvrtok je sviatok sv. Dominika Savia.
V piatok je prvý piatok v mesiaci.

  1. Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole Korunka Božieho milosrdenstva.
  2. Litánie loretánske sa modlíme každý deň pred večernou sv. omšou.
  3. Z iniciatívy veriacich v Dubnici nad Váhom sa pripravuje hrobové miesto pre nenarodené deti. Projekt možno podporiť aj finančne. Podrobnejší oznam je na výveske.
  4. Zbierka na saleziánskych bohoslovcov, ktorá sa konala minulú nedeľu, vyniesla 920 €. Pán Boh zaplať!