Oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 26. marec 2023

Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána.
Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom v krajinách Blízkeho východu.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude na Kalvárii krížová cesta animovaná rodinami. Všetci ste srdečne vítaní.
 2. V utorok sa v našej farnosti uskutoční dekanátne kolo Biblickej olympiády s deťmi zo siedmich ZŠ. O 8.15 hod. sa začína sv. omšou v Kostole sv. Jakuba, ste na nej vítaní.
 3. V utorok doobeda bude spovedanie a vysluhovanie sviatosti po domoch pre chorých, ktorí nevládzu prísť do kostola. Prosíme, aby ste záujemcov prihlásili v sakristii.
 4. Ponuky pre mladých:
  V stredu bude večer milosrdenstva a zmierenia pre birmovancov a všetkých mladých o 19.00 hod. v Kaťáku. Modlitba chvál spolu s hosťom Davidom Janočko, mladým raperom, ktorého sa Boh dotkol, zmenil mu život. Bol hosťom programu pre mladých pri návšteve pápeža v Košiciach.
  V piatok bude ešte 2. možnosť pre mladých: Duchovná obnova mladých pred Veľkou nocou o 19.00 hod. v Kostole sv. Jakuba. S mládežníckou sv. omšou na záver o 20.15 hod.
 5. Vo štvrtok zakončíme katechézy o modlitbe Púšť uprostred mesta o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca s témou o stupňoch modlitby: ústna modlitba, rozjímanie, kontemplácia. Predošlé časti nájdete na YouTube kanále saldub.
 6. Spoločné vysluhovanie sv. zmierenia začne v našom dekanáte od utorka – rozpis nájdete na nástenke. V našej farnosti budeme toto veľké spovedanie:
  v Prejte 31. marca v piatok od 10.00 do 11.00 a od 16.30 do 17.30 hod.
  v Dubnici nad Váhom vo farskom kostole 1. apríla v sobotu od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 17.00 hod.
  Prosíme vás, aby ste si sviatosť zmierenia nenechávali na poslednú chvíľu, ale pristúpili k nej počas spoločných spovedaní. Po nich už budeme vysluhovať sv. zmierenia, len tým, čo sa nemohli na nich zúčastniť, a tým čo docestovali z práce alebo škôl. Aj počas tohto týždňa nebudeme môcť spovedať v takom rozsahu ako ste zvyknutí, keďže budeme vysluhovať sv. zmierenia v okolitých farnostiach. Ďakujeme vám za pochopenie.
 7. Vyšli Farské zvesti s programom Veľkonočného slávenia a tiež Viera do vrecka.
 8. Informácie o zápise do našej školy a škôlky nájdete na nástenke.
 9. Zapisovanie úmyslov na sv. omše bude v Prejte a Kostole sv. Jána Bosca v piatok 31. marca po sv. omšiach a v Kostole sv. Jakuba v sobotu 1. apríla ráno po Fatimskej sobote a večer po sv. omši.
 10. Oznam len v Prejte:
  Od budúceho týždňa budú piatkové sv. omše v Prejte v letnom čase o 17.45 hod., okrem 1. piatkov, kedy bude sv. omša o 15.45 hod., kvôli uľahčeniu spovednej služby kňazov. Ďakujeme za pochopenie.