Oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu – 8. máj 2022

Liturgický kalendár:
V piatok je spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej a pre saleziánsku rodinu sviatok sv. Márie Dominiky Mazzarellovej, panny, spoluzakladateľky Inštitútu dcér Márie Pomocnice, pre naše sestry saleziánky slávnosť.
Budúca nedeľa je 5. veľkonočná.

 1. Dnes je zbierka na saleziánsky seminár.
 2. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Z nášho strediska odišlo 45 krabíc. Vďaka aj dobrovoľníkom, ktorí zbierku organizovali.
 3. Vo štvrtok bude v kostole sv. Jána Bosca Lectio divina o 19.00 hod.
 4. V piatok 13. mája budeme oslavovať sv. Máriu Dominiku Mazzarellovú pri sv. omši o 18.00 hod. v kostole sv. Jakuba spolu aj s mladými, preto mládežnícka sv. omša v piatok o 19.00 hod. nebude. Program pre deti a rodičov bude u sestier v piatok o 15.30 hod. a program pre mladých v sobotu o 19.00 hod. v dome našich sestier.
 5. V sobotu 14. mája pozývame všetkých vás na otvorené podujatie pre všetkých bežcov aj nebežcov, farníkov a priateľov saleziánskeho diela – SAVIO RACE pri príležitosti sviatku sv. Dominika Savia – registrácia prebieha online alebo na mieste od 8.30 hod. a štart o 9.30 hod. na lúke pri kostole sv. Jána Bosca. Tešíme sa na vás a na spoločné stretnutie.
 6. Malé spoločenstvá, do ktorých sme vás pozvali minulú nedeľu, chcú byť začiatkom procesu zjednocovania našej farnosti cez otvorenosť pre druhých, ochotu stretávať sa a budovať spoločenstvo, formovať sa spolu a modlitbu. Sme presvedčení, že toto je budúcnosť Cirkvi aj ten našej Dubnickej – malé, živé spoločenstvá otvorené pre Ježiša.
  Skúste sa zamyslieť, s kým by ste sa dali dokopy a začali sa stretávať. Môžete začať aj u vás doma: manželia, alebo priatelia. Pomôcku pre tieto stretnutia nájdete vzadu v kostoloch, na našej stránke alebo si ich môžete vyžiadať mailom na adrese: malespolocenstva@gmail.com.
  Kráčajme spoločne s Kristom v malých spoločenstvách.
 7. Hľadáme ochotných ľudí, ktorí poznajú noty, vedia hrať na klávesom nástroji a boli by ochotní doprevádzať liturgiu hrou na organ, aby sa prihlásili u p. farára.
 8. Milí mladí, ideme spolu na stretnutie mladých do Trenčína T22 koncom júla. Poďte s nami. Viac info a prihlasovanie nájdete do dnes 8. mája na našej Fb stránke alebo webovej stránke www.saldub.sk.
 9. Pozývame deti od skončeného 3. ročníka na Prímestský tábor, ktorý bude 4. – 8. júla. Prihlášky nájdete na stolíkoch v kostole a na našich webových stránkach.
 10. V nedeľu o dva týždne 22. mája bude deň farnosti z príležitosti slávnosti našej matky Panny Márie Pomocnice. Ste už teraz srdečne pozvaní. Program upresníme budúcu nedeľu.