Oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu – 12. máj 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je Panny Márie Fatimskej a tiež sv. Márie Dominiky Mazzarellovej.
V utorok je sviatok sv. Mateja, apoštola.
Vo štvrtok je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.

  1. Pozývame miništrantov na maxistretko dnes o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
  2. V sobotu bude v našej farnosti prvé sv. prijímanie detí o 9.00 hod. a 11.00 hod. Sv. spoveď pre deti a ich rodičov bude v piatok od 16.00 hod. vo farskom kostole.
  3. V sobotu bude aj púť na Budkove. Z Dubnice pôjdu dva autobusy. Jeden ide skôr (aj na krížovú cestu), druhý posiela zdarma Cementáreň. Podrobnejší oznam je na výveske.
  4. Pozývame deti do letného pobytového tábora od 4. ročníka ZŠ v dňoch 14. – 20. júla.
    Sestry saleziánky pozývajú deti do 7. ročníka ZŠ na letný prímestský tábor od 1. do 5. júla 2019. Viac informácii a prihlášky sú na stránke www.saldub.sk.
  5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.