Oznamy na 34. nedeľu cez rok – Krista Kráľa – 21. november 2021

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka svätej Cecílie, panny a mučenice.
V stredu je spomienka svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov.
Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa v roku C.

 1. Otec biskup Tomáš ďakuje za zbierku na katedrálu slovami: Drahí veriaci, chcem vám úprimne poďakovať za zbierku na obnovu Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Darované prostriedky v zbierke za Žilinskú diecézu dosiahli výšku 89 144,01 €. Nech vám dobrotivý Boh odplatí vašu štedrosť svojou starostlivosťou. Aj vďaka vám obnova stále napreduje. Pozývam vás do katedrály na osobnú modlitbu, teším sa tiež na spoločné slávenia sv. omší. Zo srdca vám v modlitbe žehná. Mons. Tomáš Galis.
 2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
 3. Z listu mladým od otcov biskupov: Vy, drahí mladí, ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste. Kristus s vami počíta aj Cirkev s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj smelo napredovať. Chceme vás dnes povzbudiť k takejto odvahe: kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej pre miesta a ľudí, s ktorými trávite svoj čas. Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, ktoré nás čaká na budúci rok v Trenčíne. Spoločne sa môžeme pripravovať prostredníctvom duchovnej prípravy s názvom Výšiny, ktorá odštartuje práve dnes, na sviatok Krista Kráľa. Nájdete ju na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.
  Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami. Vaši biskupi Slovenska.
 4. Povzbudzujeme vás k príprave rodinného adventného venca, aby sme mohli intenzívnejšie prežiť adventný čas.
 5. Vzhľadom k zhoršeniu pandemickej situácie a sprísneným opatreniam vás chceme poprosiť o spoluprácu a informovať vás, že od pondelka 22. novembra budeme mať v našej farnosti všetky sv. omše v režime OP, čo znamená pre zaočkovaných a prekonaných do 180 dní. Z toho vyplýva aj maximálny počet 50 osôb v kostole. Stále sú povinné respirátory, rozostupy a zapisovanie. Rozhodli sme sa pre režim OP, lebo v režime OTP je počet obmedzený len na 6 osôb a v režime základ je dovolená len individuálna pastoračná starostlivosť.
  To však neznamená, že nezaočkovaní sú odstrihnutí od sviatostí a z našej pastoračnej starostlivosti. Chceme sa pripojiť aj k výzve otcov biskupov k očkovaniu a povzbudiť vás k nemu. Ale tiež chceme všetkých nezaočkovaných uistiť, že nám aj na vás záleží a sviatosti vám ochotne vyslúžime cez osobnú pastoračnú starostlivosť. Samozrejme naďalej môžete pristupovať aj k sv. zmierenia, keďže pokračujeme v spovedaní vonku pred kostolom vo vonkajších spovedniciach, za ktoré ďakujeme nášmu spolubratovi Jankovi Drgoňovi.
  Rozpis sv. omší nájdete na nástenke alebo na webe. Zmenou vo sv. omšiach je len presun sv. omše v penzióne z nedele na sobotu o 16:00 od 1. adventnej nedele. V našej farnosti budeme naďalej slúžiť v nedeľu 11 sv. omší. Ďakujeme za pochopenie a modlitbovú podporu v tejto pre nás všetkých neľahkej dobe. Ako aj v minulosti dôraz kladieme na osobnú zodpovednosť každého z nás.

Prílohy:

—–

Príhovor k mladým na 36. svetový deň mládeže 
Drahí mladí. V prvom rade vám v tomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za to, že ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie ako dobrovoľníci. Alebo ste sa zapojili do mnohých projektov, cez ktoré milujete ľudí, a tak ukazujete svetu, že Ježiš je živý. Odráža to Boží život, ktorý v sebe nesiete. Ste darom nielen pre svoje okolie, rodinu a priateľov, ale aj pre Cirkev a svet. A my ďakujeme Bohu za tento dar. 
Ste „Božie teraz“ –  ako hovorí Svätý Otec František. Práve dnes, keď slávime 36. svetový deň mládeže, chceme, aby sa napĺňali slová jeho posolstva na vašu adresu:  „Milá mládež, aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“  – A dodajme, že sme radi, že ste tu, lebo túto silu a váš potenciál veľmi potrebujeme.
Svätý Otec nás – a špeciálne vás mladých – vo svojom posolstve k tomuto dňu mládeže ďalej pozýva:  vstať a stať sa svedkami. Nebojte sa. Nemusíte byť dokonalí, Ježiš vás stretáva tam, kde sa práve teraz nachádzate. Vie o vašich zápasoch. Ježiš vám rozumie. Jeho láska a jeho milosť vás dvíha a pripomína, že vždy môžete začať odznova. Zveruje vám poslanie, ktoré potrebuje vašu silu a vášeň! 
Vy – drahí mladí – ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste.  Kristus s vami počíta aj Cirkev s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj  smelo napredovať. 
Chceme vás dnes povzbudiť k takejto odvahe:  kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej pre miesta a ľudí, s ktorými trávite svoj čas. 
Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, ktoré nás čaká na budúci rok v Trenčíne. Bude to čas radostného prežívania spoločenstva s Ježišom i s bratmi a sestrami. Kým sa tam stretneme, bude naša i vaša cesta viesť cez mnohé životné okolnosti. Spoločne však môžeme pripraviť svoje srdcia prostredníctvom duchovnej prípravy, ktorá odštartuje práve dnes, na sviatok Krista Kráľa a ktorá nesie názov Výšiny. Každý z vás je pozvaný vykročiť  a vydať sa spolu s Pannou Máriou na cestu za Ježišom. Veríme, že – spolu so svojimi kňazmi, katechétmi či animátormi – zažijete nádhernú duchovnú púť po biblických vrchoch, ktorú pre vás s láskou pripravujeme.
Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami.  
Vaši biskupi Slovenska

—–
Biskupi vyzývajú na očkovanie, zdôrazňujú starostlivosť o blížneho
Bratislava 16. novembra (TK KBS)
Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní online pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.
„Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zárovň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc.
Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu.
Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života.
Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným.
Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život.
Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení.
 
Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska.“