Oznamy na 33. nedeľu cez rok – 14. november 2021

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky.
Budúca nedeľa je 34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa.

  1. Pripomíname vám, že úplné odpustky pre duše v očistci môžete získať po celý mesiac november počas 8 dní. Využime túto príležitosť ako Cirkev putujúca pre Cirkev trpiacu.
  2. Pri príležitosti 5. svetového dňa chudobných a sviatku sv. Martina, Diecézna charita Žilina prináša do Žilinskej diecézy symbolické platidlo Hlinený dukát. Hlinený dukát si môžete zakúpiť v zariadeniach Charity alebo v automatoch v Žiline, Čadci a Martine. Darovaním dukátu núdznemu mu pomôžete zabezpečiť si teplé jedlo, nocľah, pranie… prípadne potravinový balíček v zariadeniach Diecéznej charity Žilina. Podporte projekt Hlinený dukát cez www.charitaza.sk, pomôžete spolu s nami chudobným, ktorí sú okolo nás. Viac info nájdete na nástenke.
  3. Z dôvodu zhoršovania epidemiologickej situácie a prechodu do čiernej farby od pondelka 15. 11. vás prosíme dodržiavanie opatrení a vzhľadom k sv. omšiam o povinné nosenie respirátorov a dodržiavanie ostatných opatrení ako je dezinfekcia a zapisovanie sa vzadu na papieriky. Prosíme vás, aby ste dodržiavali rozostupy pri sedení. Režimy sv. omší sú vyvesené na nástenke. Aby sme sa vyhli preplneniu kostola a rešpektovali obmedzenia počtov v kostole a tiež umožnili čím viacerým z vás, byť účastní sv. omší, prosíme, aby tí čo prídete na sobotnú večernú sv. omšu, ste už neprichádzali v nedeľu a tak dali možnosť ostatným zúčastniť sa + doplnenie pre starých a chorých – vlastnými slovami. Ďakujeme za pochopenie. Ako aj v minulosti dôraz kladieme na osobnú zodpovednosť každého z nás.