Oznamy na 31. nedeľu cez rok – 30. október 2016

Liturgický kalendár:

V utorok je slávnosť všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú všade ako v nedeľu.

V stredu je spomienka na všetkých verných zosnulých.

V piatok je spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa. Zároveň je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme celý týždeň pred a počas bohoslužieb.

 

1. Úplné odpustky za duše v očistci možno získať 2. novembra pri návšteve kostola, pri ktorej sa treba pomodliť Otče náš a Verím v Boha. Tieto odpustky možno získať od poludnia 1. novembra do polnoci 2. novembra. Okrem toho možno získať odpustky za duše v očistci návštevou cintorína, kde sa aspoň v mysli treba pomodliť za zosnulých. Tieto odpustky možno získať od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky a to je sväté prijímanie v ten deň, modlitba na úmysel sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu aj k všednému.

2. Pobožnosť na cintoríne bude v utorok 1. novembra o 15.00 hod.

3. Zbierka na misie vyniesla 2050 €. Pán Boh zaplať!

4. Pozývame všetkých miništrantov – aj nových – na spoločné maxistretko dnes o 15.30 hod. do Katolíckeho domu.

5. Fórum života pripravilo tradičnú zbierku „Sviečka za nenarodené deti“. Zbierka sa uskutočňuje formou predaja sviečok, ktoré sú na stolíku.