Oznamy na 30. nedeľu cez rok – 27. október 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov.
V utorok je bl. Michala Ruu, kňaza a rehoľníka.
V piatok je slávnosť všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu. Zároveň je prvý piatok v mesiaci. Chvály nebudú. Pobožnosť na cintoríne bude v piatok 1. novembra o 15.00 hod.
V sobotu je spomienka všetkých verných zosnulých. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. Po rannej sv. omši, ktorá bude o 7.30 hod. bude fatimský ruženec.

  1. Odpustky za duše v očistci možno získať v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých. Je k tomu treba nábožná návšteva kostola, pomodliť sa modlitbu Otče náš a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha). Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1. novembra) až do polnoci určeného dňa (2. novembra). Od 1.
    do 8. novembra možno získať odpustky za duše v očistci návštevou cintorína spojenou s modlitbou za zosnulých. K odpustkom sa vyžaduje sv. spoveď (stačí jedna), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva) a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu (aj všednému).
  2. Pozývame miništrantov na miništrantské maxistretko dnes o 15.00 hod. do Katolíckeho domu.
  3. Zbierka na misie, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 2620 €. Pán Boh zaplať!
  4. V týždni po sv. omšiach bude možnosť zakúpiť si sviečku za nenarodené deti.