Oznamy na 3. pôstnu nedeľu – 24. marec 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je slávnosť Zvestovanie Pána. Odporúča sa účasť na sv. omši. Sv. omše budú ako v pracovný deň.

  1. Z piatka na sobotu bude v našom farskom kostole prebiehať modlitbová iniciatíva 24 hodín pre Pána. Po večernej sv. omši v piatok o 18.00 hod. bude vyložená Sviatosť oltárna až do večernej sv. omše v sobotu. Počas celých 24 hodín bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.
  2. Počas akcie 24 hodín pre Pána bude prebiehať v Katolíckom dome aj akcia Katolíckeho hnutia žien Slovenska „Podeľme sa“. V čase od 10.00 do 15.00 hod. bude možné zakúpiť si polievku a zaplatiť za celý obed. Výťažok bude venovaný Centru detí a rodiny Dominika v Rožňave, ktoré zriadili sestry saleziánky a tiež na dobudovanie krízového centra Vincentínum v Košiciach. Podstatou tejto akcie je: „Delím sa – nedávam almužnu“. Podrobnejší oznam je aj na nástenke.
  3. Na podporu výstavby Domu bl. Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom je možné zakúpiť si veľkonočného baránka. Cena je 8-10 €. Zakúpiť sa dá v sakristii.
  4. Modlitby matiek budú mať modlitbové trojdnie. Podrobnejší oznam je na nástenke.
  5. Prišli nové Farské zvesti. Cena je 50 centov.
  6. Na budúci víkend sa mení čas zo zimného na letný.