Oznamy na 3. nedeľu v období cez rok – 23. január 2022 (nedeľa Božieho slova)

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V utorok je sviatok obrátenia sv. Pavla, apoštola.
V stredu je spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov.
V piatok je spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 4. nedeľou v Cezročnom období.

  1. Začali sme modlitbu deviatnika k sv. Jánovi Boscovi. Môžete sa k nám pripojiť cez náš Youtube kanál – saldub. Na záver každej sv. omše sa ešte spoločne modlíme k don Boscovi.
  2. V týchto dňoch deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, príjmu prvýkrát sviatosť zmierenia. Chceme ich vychovávať aj k tejto sviatosti, aby ju pred 1. sv. prijímaním prijali viackrát.
  3. V pondelok o 18.00 hod. vo farskom kostole vás pozývame osláviť sviatok sv. Františka Saleského, ktorý je patrónom saleziánov, a v tomto roku nás sprevádza ním inšpirované heslo hl. predstaveného: „Všetko robte z lásky, nič nasilu“.
  4. Saleziáni na Slovensku pripravili ponuku BibliQ – Ligu objaviteľov Slova. Spolu so svojím tímom môžu mladí čítať Božie slovo v mobile a plniť zaujímavé úlohy zas mimo neho. Súťaž je pre mladých z farností a saleziánskych stredísk od 8. roč. ZŠ po 2. roč. SŠ. Prihlásiť sa s tímom je možné do 9. februára na www.bibliq.online. Viac info u don Vlada Plášeka.
  5. List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity si môžete prečítať na výveske alebo na našej webovej stránke.

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 30. januára 2022

Hoci je naša spoločnosť stále ponorená do prežívania pandémie, ktorá každého unavuje, je načase začať sa vážne zaoberať myšlienkou, do akej spoločnosti sa chceme „prebudiť“, keď pandémia skončí – lebo raz sa tak určite stane.
Akú krajinu odovzdáme ďalším generáciám – našim deťom a vnúčatám? Čo tu po nás ostane? Ako chceme spolu vydržať žiť aj o niekoľko (desiatok) rokov?
Začnime premýšľať, ako ďalej. Ako opraviť naše vzťahy, zvýšiť politickú a mediálnu kultúru, zmenšiť nevraživosť a nenávisť medzi ľuďmi…
Keď nad touto témou uvažuje Svätý Otec František, všíma si, že ľudia buď utekajú od reality alebo jej čelia, ale násilným spôsobom. Pápež vidí ako riešenie dialóg medzi generáciami: „Viesť dialóg znamená počúvať sa navzájom, konfrontovať sa, dohodnúť sa a kráčať spoločne. Podporovať takýto medzigeneračný dialóg znamená obrábať tvrdú a neplodnú pôdu konfliktov a ľahostajnosti, aby sme vypestovali semená trvalého a spoločného pokoja.“
Je také miesto aj na Slovensku, kde sa pestuje dialóg. Je ním Katolícka univerzita v Ružomberku. Podobné krízy, aké prežívame dnes, len podčiarkujú význam a dôležitosť nezávislého a slobodného vysokého školstva, dokonca v našom prípade takého, ktorý umožňuje preskúmavať nielen oblasť rozumu, ale aj oblasť viery, ktoré sú nerozlučne spojené.
Nedávno nás pápež František vyzval urobiť si cvičenie a vo svojich spomienkach vyhľadať znamenia, ktoré Pán vykonal v našom živote, keď sme pocítili jeho nehu a blízkosť.
Myslím si, že pre Slovensko je takýmto veľkým znamením rozhodnutie otcov biskupov založiť Katolícku univerzitu, čo sa tak stalo na prahu nového tisícročia v roku 2000, a napokon dielo, ktoré spoločne spolu s vami a s vašimi deťmi-študentmi konáme pomocou našej alma mater. Pripojte sa k nám a spojme sa v ten najvznešenejší cieľ, ktorý vo svojom vienku nosíme a ktorým je budovanie civilizácie lásky.
To by malo byť zárukou lepšieho života aj po skončení súčasnej pandémie.

Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku