Oznamy na 27. nedeľu cez rok – 8. október 2017

Liturgický kalendár:
V stredu je ľubovoľná spomienka sv. Jána XXIII., pápeža.
V piatok je ľubovoľná spomienka bl. Alexandríny da Costa, panny (zároveň je 13.ho v mesiaci – možnosť získať odpustky uctením sochy Panny Márie Fatimskej).

1. Spoločná modlitba ruženca v októbri je každý večer o 17.25 hod. vo farskom kostole.
2. Prišlo nové číslo časopisu Diecéza. Cena je 50 centov. Taktiež odporúčame Katolícke noviny, v ktorých je opis udalosti blahorečenia don Titusa Zemena.
3. Na budúci týždeň bude zbierka na nový kostol.