Oznamy na 26. nedeľu cez rok – 26. september 2021

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka svätého Vincenta de Paul, kňaza.
V stredu je sviatok svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.
Vo štvrtok je spomienka svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.
V piatok je spomienka svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi.
V sobotu je spomienka svätých anjelov strážcov.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Stretneme sa pri Kaťáku.
 2. Na prvý piatok a štvrtok pred ním spovedáme už od 17.00 hod. pred kostolom sv. Jakuba.  V piatok v kostole sv. Jakuba po sv. omšiach zapisujeme úmysly sv. omší.
 3. Fatimská sobota bude po sv. omši, ktorú už viac nebudeme posúvať, a teda vždy o 6.30 hod. bude sv. omša a po nej pobožnosť fatimskej soboty.
 4. Každý prvý piatok bude pre všetkých mladých v kostole sv. Jakuba, ktorý chcú rásť v živej viere – duchovná obnova mladých. Začneme vždy o 19.00 hod. s príhovorom z Božieho slova, budeme pokračovať v tichej modlitbe pred Eucharistiou a možnosťou prijať sviatosť zmierenia a na záver bude mládežnícka sv. omša o 20.15 hod. A teda každý prvý piatok bude mládežnícka sv. omša o 20.15 hod. V ostatné piatky ako doteraz o 19.00 hod.
 5. Budúcu nedeľu 3. 10. bude v kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva, po ktorej bude nasledovať prednáška vdp. Benjamína Kosnáča na tému: Základy viery zakódované do modlitieb korunky Božieho milosrdenstva a ruženca. Ste srdečne pozvaní.
 6. V rámci starostlivosti o liturgiu prosíme všetkých Vás, ktorí by ste mali záujem o službu lektorov – a boli ochotní čítať na sv. omšiach, nech sa po nedeľných sv. omšiach zapíšete u kostolníkov v sakristii. Vopred ďakujeme za ochotu.
 7. Posledný oznam sa týka prechodu nášho okresu do červenej farby vzhľadom k pandemickej situácii na Slovensku. Ako sme sa už viackrát vyslovili a veríme, že je to aj z nášho pastoračného prístupu čitateľné, že nám saleziánom záleží na oživovaní viery u všetkých Vás v našej farnosti, čo je spojené s častým pristupovaním k sviatostiam, k čomu Vás aj veľakrát povzbudzujeme. Ale keďže nechceme podporovať anarchiu a svojvoľnosť nerešpektovaním, ale naopak chceme byť zodpovední vzhľadom k okolnostiam, v nasledujúcom týždni budú sv. omše v nejakom režime a obmedzení.
  Rozpis nájdete na nástenke. Zatiaľ pridávame tri nedeľné sv. omše: v kostole sv. Jakuba o 10.00 hod. pre prvoprijímajúcich a ich rodičov a o 12.00 hod. pre mladých a birmovancov a v kostole sv. Jána Bosca o 11.00 hod. pre prvoprijímajúcich a ich rodičov.
  V interiéri sa v červenej farbe nosí respirátor a pri všetkých sv. omšiach musíme robiť zoznamy, preto pri vstupe do kostola prosíme o vloženie lístka s menom a priezviskom do určeného košíka. Lístok si môžete pripraviť doma. Ďakujeme za pochopenie.
  Nebudeme Vás kontrolovať, alebo robiť policajtov, dôverujeme Vám a nechávame to na Vašu zodpovednosť. Verte, že táto situácia, pre nás nie je jednoduchá. Prosíme Vás, aby sme sa navzájom rešpektovali, aj pri rôznosti názorov na situáciu a opatrenia. Nech nás toto všetko nerozdeľuje, ale nech s Božou pomocou prekonáme aj toto zložité obdobie, v ktorom môže aj napriek ťažkostiam zažiariť Boh a jeho nový život aj cez naše postoje a správanie sa k sebe navzájom.