Oznamy na 26. nedeľu cez rok – 25. september 2022

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka svätého Vincenta de Paul, kňaza.
Vo štvrtok je sviatok svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.
V piatok je spomienka svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.
V sobotu je spomienka svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi.
Budúca nedeľa je 27. v období cez rok.

  1. Sme veľmi radi, že v našej farnosti môžeme denne vysluhovať sviatosť zmierenia. Chceme vás poprosiť, aby ste na sviatosť zmierenia pristupovali hlavne počas týždňa, aby ste mohli byť plne účastný na nedeľnej sv. omši a tak nechali priestor na sv. zmierenia v nedeľu len tým, ktorým sa to cez týždeň skutočne nepodarí. Ďakujeme za pochopenie.
  2. Dospelí, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie iniciačných sviatostí: teda na krst, 1. sv. prijímanie a sv. birmovania, nech sa prihlásia v sakristii. O pár dní im pošleme info k príprave.
  3. V utorok bude na našej škole sv. Dominika Savia plenárne rodičovské združenie o 16.00 hod.
  4. V stredu začíname prípravu s novými birmovancami prvým Maxistretkom o 19.00 hod. v Kaťáku. Tento rok sa ich prihlásilo 39 mladých ľudí. Sprevádzajme ich modlitbou a príkladom živej viery.
  5. Pokračujeme v ponuke Matelko pre maminy s deťmi. Vo štvrtky sa začína vždy o 9.00 hod. sv. omšou v kostole sv. Jakuba a potom sa pokračuje u sestier saleziánok Pod kaštieľom.
  6. V sobotu 1. októbra po sv. omšiach zapisujeme úmysly sv. omší na november a december.
  7. Budúcu sobotu za priaznivého počasia pozývame mužov na brigádu spojenú s oplotením so začiatkom o 8.30 hod.
  8. Keďže naša farnosť bude mať o pár dní natrvalo relikviu 1. stupňa sv. Faustíny Kowalskej na verejnú úctu, v nedeľu vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 9.00 hod. z príležitosti jej prijatia a uloženia. Predsedať je bude vdp. Ján Bittšanský pôsobiaci na Apoštolskej nunciatúre na Slovensku a sprevádzajúci pápeža Františka na jeho návšteve Slovenska. O 15.00 hod. sa nám otec Ján prihovorí po korunke prednáškou. Viac nájdete na plagáte.
  9. Centrum pre rodinu pozýva slobodných katolíkov vo veku 26 – 36 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na zoznamovacie stretnutie s názvom katRande. Podujatie sa uskutoční v pondelok 3. októbra 2022 o 18:00 hod. v priestoroch Centra. Ďalšie informácie a prihlásenie nájdete na stránkach Centra pre rodinu.