Oznamy na 25. nedeľu cez rok – 22. september 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza.
Vo štvrtok je sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov.
V piatok je spomienka s. Vincenta de Paul, kňaza.

  1. V sobotu o 10.30 hod. bude v našej farnosti birmovka. Spoveď pre birmovancov bude v piatok o 16.00 hod. vo farskom kostole. Birmovní rodičia a rodičia sa môžu vyspovedať už vo štvrtok pri večernej sv. omši.
  2. Modlitby matiek budú mať tento týždeň modlitbové trojdnie. Podrobnejší oznam je na výveske.
  3. O dva týždne bude pri novom kostole cyklokros. Záujemci sa môžu prihlásiť na našej stránke. Podrobnejší oznam je na výveske.
  4. Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať kalendár na budúcu sobotu po večernej sv. omši a na budúcu nedeľu po všetkých sv. omšiach v sakristii farského kostola. Členský poplatok je 8 €.