Oznamy na 24. nedeľu cez rok – 12. september 2021

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V utorok je sviatok Povýšenie Svätého kríža.
V stredu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sv. omše budú výnimočne v časoch: v kostole sv. Jakuba o 7.00 a 18.00 hod. a v kostole sv. Jána Bosca o 8.00 a 19.00 hod. Chceme aj takto povzbudiť k sledovaniu pápeža Františka prostredníctvom médií.
Vo štvrtok je spomienka svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov.

 1. Začíname prípravu na prvé sväté prijímanie. Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude túto nedeľu 12. 9. o 16.00 hod. Stretneme sa pri kostole sv. Jakuba.
 2. V pondelok si spomíname na 2. výročie smrti nášho spolubrata don Jozefa Kosmála, po sv. omši sa pôjdeme pomodliť na cintorín. Na jeho pomníku sa pracuje, veríme, že do novembra bude zhotovený.
 3. Do Šaštína na stretnutie s pápežom Františkom, budeme odchádzať v stredu presne o 5.00 hod. od Katolíckeho domu, preto prosíme príďte v predstihu aspoň 15 minút.
  A keďže dnes o 15.30 hod. pricestuje pápež František na Slovensko, na dvanásť minút sa rozozvučia zvony na kostoloch, aby veriacich pozvali k modlitbe za pápeža. Ide o mimoriadne gesto radosti z návštevy viditeľnej hlavy Katolíckej cirkvi a duchovného otca viac ako miliardy a tristo miliónov katolíkov na celom svete.
 4. Začali sme prípravu pre birmovancov. Zatiaľ sa ich prihlásilo 57. Prihlásiť sa ešte dá osobne na fare vo štvrtok a piatok od 15.00 do 16.30 hod.
 5. Celá saleziánska rodina v Dubnici nad Váhom Vás pozýva v sobotu na 4. ročník Cyclocrossu pri kostole sv. Jána Bosca. Bližšie info a prihlasovanie na našej webovej stránke www.saldub.sk
 6. Obnovujeme činnosť detského zboru. Deti, ktoré sa chcú zapojiť nech prídu budúcu nedeľu o 9.30 hod. do Kaťáku na skúšku a následne budú spievať na sv. omši o 11.00 hod.
 7. Na budúcu nedeľu Vás tiež pozývame na dubnickú kalváriu. Začneme krížovou cestou o 10.00 hod. a o 11.00 hod. bude sv. omša na kalvárii, pri príležitosti sviatku Povýšenia Svätého Kríža.
 8. Kto chce podporiť projekt pamätníka a miesta odpočinku pre nenarodené deti, môže tak urobiť príspevkom do označenej pokladničky vzadu v kostole pri Panne Márii, alebo zakúpením medovníka u našich dobrovoľníkov pred kostolom.
 9. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali tohoročnú púť. Tým, čo upratovali kostol a okolie, aranžérke, organistom, kostolníkom, lektorom, miništrantom, technikom, skautom a všetkým Vám, ktorí ste si prišli uctiť našu nebeskú Matku.