Oznamy na 23. nedeľu cez rok – 4. september 2022

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.
Vo štvrtok je sviatok Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý slávime aj počas našej púte.
Budúca nedeľa je 24. v období cez rok.

  1. Dnes bude v kostole sv. Jakuba o 15.00 hod. korunka Božieho milosrdenstva s hosťom – otcom Ivanom Kňazem, riaditeľom pápežských misijných diel. O 15.30 hod. vo farskej záhrade pozývame deti a rodičov na otvorenie oratiek Kaťáku a CVČ Laury s možnosťou prihlásiť sa na stretká a krúžky.
    Miništranti budú mať v záhrade aj svoje 1. miništratské stretko. Pozývame aj nových chlapcov od 3. ročníka ZŠ zapojiť sa do tejto služby pri oltári.
  2. Sv. omša so vzývaním Ducha Svätého na začiatku školského roka bude pre našu cirkevnú školu v pondelok o 9.00 hod. v kostole sv. Jakuba. Pozvaní sú aj rodičia.
  3. Pozývame vás na našu dubnickú mariánsku púť. V piatok dávame do pozornosti sv. omšu o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať otec Juraj Sedláček, a tiež modlitbu chvál po sv. omši. V sobotu hlavným celebrantom sv. omše bude otec biskup Mons. Tomáš Galis, s ktorým pôjdeme v procesii k mariánskemu stĺpu. V nedeľu na sv. omši o 10.00 hod. bude slávnostným kazateľom provinciál saleziánov don Peter Timko. Z dôvodu púte nebudú sv. omše budúcu nedeľu o 9.00 a 11.00 hod. v kostole sv. Jakuba a o 10.00 hod. v kostole don Bosca. Viac o programe nájdete na nástenke alebo vo farských zvestiach. V utorok o 9.00 hod. bude upratovanie pred púťou v kostole sv. Jakuba.
  4. Tento týždeň začíname prihlasovanie na prípravu na prvé sväté prijímanie. Deti v škole dostanú prihlášku aj s ponukou prípravy. Vyplnené prihlášky sa budú odovzdávať na 1. stretnutí prvoprijímajúcich a rodičov v nedeľu 11. septembra o 15.30 hod.
  5. Začína tiež prípravu na sviatosť birmovania. Chlapci a dievčatá od 1. ročníka SŠ, ktorí majú záujem nech sa po sv. omši predbežne prihlásia v sakristii. Termíny záväzného osobného prihlasovania s rozhovorom s don Bohušom oznámime budúcu nedeľu.
  6. Do pozornosti dávame duchovné cvičenia pre vysokoškolákov 12. – 15. septembra. Viac informácii a možnosť prihlásiť sa nájdete na našej webovej stránke www.saldub.sk
  7. V piatky obnovujeme celodenné adorácie, ktoré budú každý piatok v kostole sv. Jakuba od rannej po večernú sv. omšu. Kto sa chce zapísať do služby adorátorov nech tak urobí v sakristii.
  8. Diecézna charita Žilina organizuje zbierku školských pomôcok, ktorá trvá do 15. septembra 2022. Školskými pomôckami, notebookmi alebo tabletmi môžete pomôcť deťom zo sociálne slabších a mnohodetných rodín. Zoznam zberných miest nájdete na stránkach www.charitaza.sk