Oznamy na 20. nedeľu cez rok – 14. august 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je PRIKÁZANÝ SVIATOK: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie.
Sv. omše budú v kostole sv. Jakuba: o 6.30, 8.00 a 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. V Prejte o 17.45 hod. V penzióne o 16.00 hod.
V utorok je v Kostole sv. Jána Bosca 7. výročie posviacky chrámu, ktoré budeme sláviť aj v nedeľu pri všetkých sv. omšiach v tomto kostole.
V sobotu je spomienka svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 21. v období cez rok.

  1. Do vašich modlitieb zverujeme tento týždeň: plánovanie saleziánskej komunity a rodinný tábor.
  2. V sobotu pozývame mužov na brigáda ohľadom oplotenia pri Kostole sv. Jána Bosca.
    Začína sa o 8.30 hod. Treba si doniesť rukavice.
  3. Budúcu sobotu bude o 13.00 hod. odchádzať autobus od kostola sv. Jakuba na púť na horu Butkov. Viac info k púti nájdete na nástenke.
  4. Vyšlo nové číslo Farských zvestí. Sú grátis. Kto chce prispieť, nech sa páči. Náklad za jeden kus 0,60 €.
  5. Ešte raz kvôli dobrej informovanosti chceme vyhlásiť oznam ohľadom našej školy so škôlkou sv. Dominika Savia. Keďže pani riaditeľka Mgr. Monika Pastieriková odstúpila z postu riaditeľa školy v mesiaci júl, dočasným riadením bola poverená od 1. 8. zriaďovateľom Žilinskou diecézou, pani Mgr. Eva Nikodémová. Výberové konanie na post nového riaditeľa našej školy so škôlkou bude vyhlásené v mesiacoch september alebo október – čo určí zriaďovateľ, aby koncom roka alebo začiatkom nového sme mohli fungovať s novým vedením. V prípade záujmu vám viac informácií poskytne don Bohuš Levko, saleziánsky direktor a farár, ktorý je zároveň duchovným správcom školy.