Oznamy na 2. pôstnu nedeľu – 17. marec 2019

Liturgický kalendár:
V utorok je slávnosť sv. Jozefa. Hoci nie je prikázaný sviatok povzbudzujeme k účasti na sv. omši. Sv. omše sú ako v pracovný deň.

  1. Počas pôstu bude prebiehať tradičná zbierka Tehlička pre misie. V tomto roku sa zbiera na podporu chudobných rodín v Kérale v Indii. Podrobnejšie informácie ako aj možnosti animácie zbierky v rodine, nájdete v obálke pri bočnom oltári.
  2. Prišlo nové číslo Sviatočného zošita pre deti. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Cena je 1 €.
  3. V stredu je u nás biskupská vizitácia.. Pozývame Vás na večernú sv. omšu o 18.00 hod. vo farskom kostole, ktorú bude sláviť otec biskup. Po nej bude v kostole neformálne stretnutie. Pozývame Vás k hojnej účasti.
  4. Náš dekanát sa zapojí do celosvetovej modlitbovej iniciatívy 24 hodín pre Pána, ktorá sa uskutoční z piatka na sobotu 29. – 30. marca v našom kostole v Dubnici nad Váhom. Všetkých Vás srdečne pozývame k tejto 24-hodinovej nepretržitej modlitbe, ktorá začne slávením svätej omše o 18.00 hod. Počas celých 24 hodín bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.
  5. Ďalšia akcia Štafetová adorácia rodín za rodiny, ktorá prebieha na celom Slovensku, bude v našom farskom kostole 10. apríla (od 8.00 do 20.00 hod.). Podrobnejší oznam je na výveske. Prosíme, aby ste sa zapísali na adoráciu v sakristii farského kostola.
  6. Cirkevná škola sv. Dominika Savia pozýva na Deň otvorených dverí v utorok 19. marca od 10.00 do 16.00 hod. Pripravená je prezentácia aktivít aj informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ aj MŠ.
  7. Súkromné centrum voľného času Laura a sestry saleziánky pozývajú deti, rodičov a priateľov na predstavenie „Čo sa deje za dverami“ dnes o 16.00 hod. v SCVČ Laura.
  8. Zbierka na Charitu vyniesla 1230 €. Pán Boh zaplať!