Oznamy na 19. nedeľu cez rok – 7. august 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka svätého Dominika, kňaza.
V utorok je sviatok svätej Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy.
V stredu je sviatok svätého Vavrinca, diakona a mučeníka.
Vo štvrtok je spomienka svätej Kláry, panny.
Budúca nedeľa je 20. v období cez rok.

  1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole sv. Jakuba korunka Božieho milosrdenstva.
  2. Oznam ohľadom našej školy so škôlkou sv. Dominika Savia: Keďže pani riaditeľka Mgr. Monika Pastieriková odstúpila z postu riaditeľa školy v mesiaci júl, dočasným riadením bola poverená od 1. augusta zriaďovateľom – Žilinskou diecézou, pani Mgr. Eva Nikodémová. Výberové konanie na post nového riaditeľa našej školy so škôlkou bude vyhlásené v mesiacoch september alebo október – čo určí zriaďovateľ, aby koncom roka alebo začiatkom nového sme mohli fungovať s novým vedením. V prípade záujmu vám viac informácií poskytne don Bohuš Levko, saleziánsky direktor a farár, ktorý je zároveň duchovným správcom školy.