Oznamy na 17. nedeľu cez rok – 24. júl 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok svätého Jakuba, apoštola.
V utorok je spomienka svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie.
V stredu je spomienka svätých Gorazda a spoločníkov.
V piatok je spomienka svätých Marty, Márie a Lazára.
Budúca nedeľa je 18. v období cez rok.

  1. Dnes po sv. omšiach je hodová zbierka pre saleziánov. A keďže dnes v cirkvi slávime 2. svetový deň starých rodičov a seniorov, pripravili sme pre vás posolstvo pápeža Františka k tomuto dňu, ktoré dostanete vonku pred kostolom. Porozprávajte sa o ňom vo vašich rodinách.
  2. Vítame medzi nami nového spolubrata saleziána don Mareka Vaška, ktorý prišiel do našej komunity po dvojročnom pôsobení v Žilinskom diele a prajeme mu, nech je mu naša farnosť a dielo domovom aj úrodným poľom apoštolátu.
  3. V tomto týždni zverujeme do vašich modlitieb: tábor našej cirkevnej školy a národné stretnutie mladých v Trenčíne, na ktoré ideme aj s našimi mladými.
  4. Viac o benefičnom koncerte, na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike, ktorý sa uskutoční na Butkove s Kandráčovcami a Vlastou Mudríkovou, nájdete na nástenke.