Oznamy na 14. nedeľu cez rok – 3. júl 2016

Liturgický kalendár:

V utorok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Aj keď to nie je prikázaný sviatok, odporúča sa účasť na sv. omši. Sv. omše vo farskom  kostole budú ráno o 6.30 a 8.00 hod., večer o 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.

V stredu je ľubovoľná spomienka sv. Márie Goretti, panny a mučenice.

 

1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka k Božiemu milosrdenstvu. (Prednášky cez prázdniny nebudú).

2. V našej farnosti vznikla od laikov iniciatíva založiť združenie Zázračnej medaily Panny Márie. Na budúcu nedeľu prídu do našej farnosti sestry vincentky z Nitry. Pozývajú na stretnutie všetkých, ktorí majú záujem o podomovú návštevu kaplnky Panny Márie a o Združenie Zázračnej medaily alebo ktorí sa chcú o tejto aktivite viac dozvedieť. Stretnutie bude na budúcu nedeľu o 14.00 hod. vo farskom kostole. Podrobnejší oznam je na nástenke.

3. Z podnetu Združenia kresťanských spoločenstiev a Fóra kresťanských inštitúcií a s odporúčaním Konferencie biskupov Slovenska budeme v nedele vkladať do prosieb veriacich modlitby za jednotlivé krajiny Európskej únie. Nech aj takto napĺňame viaceré výzvy a našom očakávanom duchovnom prínose do Európy.

4. Prišlo nové číslo časopisu Naša diecéza. Cena je 50 centov.

5. Kto by sa ešte chcel prihlásiť na sľuby Alenky Badačovej, nech sa prihlási čím skôr v predajni Don Bosco.

6. Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 831 €. Pán Boh zaplať!