Oznamy na 12. nedeľu cez rok – 20. jún 2021

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.
V utorok je sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov.
Vo štvrtok je slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa.

  1. Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že všeobecný dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázané sviatky stratí platnosť 30. júna 2021. Povzbudzujeme Vás aj my k účasti na sv. omšiach. Online sv. omše od pondelka už nebudeme vysielať.
  2. Pozývame miništrantov na maxistretko dnes o 15.00 hod.