Oznamy na 12. nedeľu cez rok – 19. jún 2022

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.
Vo štvrtok je slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa a zároveň deň posviacky kostola sv. Jakuba, ktorého výročie budeme liturgicky sláviť v nedeľu vo farskom kostole pri všetkých sv. omšiach.
V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 13. v období cez rok, je to posledná júnová nedeľa, na ktorú je vyhlásená zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

  1. V sobotu sa konajú kňazské vysviacky dvoch našich spolubratov saleziánov v Košiciach. Sprevádzajme ich v modlitbách.
  2. Budúci piatok bude posledná celodenná adorácia, keďže cez prázdniny v mesiacoch júl a august nebudú piatkové celodenné adorácie. Začnú opäť v septembri. Rozhodli sme takto spolu s adorátormi, ktorí mali na starosti celodennú službu počas piatkov.
  3. Budúcu  nedeľu 26. júna bude rozlúčka s don Vladom Plašekom pri sv. omšiach o 8.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca a o 11.00 hod. v kostole sv. Jakuba a o 15.00 hod. budeme pokračovať v záhrade s občerstvením. V Prejte v piatok 1. júla pri sv. omši o 15.45 hod.
  4. Oznam otca biskupa Tomáša. Drahé rodiny, na budúci týždeň sa koná 10. Svetové stretnutie rodín v Ríme s pápežom Františkom. Ten si želá, aby sa budúcu nedeľu stretli rodiny po celom svete aj v diecéznych mestách so svojimi biskupmi. Pozývam vás preto na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v Žiline v kostole na Vlčincoch na budúcu nedeľu 26. júna a začne o 11.00 hod. sv. omšou. Popoludní je pripravený program pre celú rodinu.
  5. Keďže prázdninový čas je pre saleziánsku komunitu časom apoštolských podujatí, a tiež potrebným časom aj na oddych a prípravu ďalšieho šk. roka, prosíme o pochopenie nasledujúcich obmedzení v službe vo farnosti v mesiacoch júl a august:
    > počas nedeľných sv. omší budeme k dispozícii na spovedanie, len nakoľko to bude možné
    > sv. omše v kostole sv. Jána Bosca budú počas júla a augusta takto: v utorok a v piatok o 19.00 hod. a v nedeľu o 8.00, 10.00 a 19.00 hod. Sv. omše v stredu a v sobotu o 19.00 hod. a v nedeľu o 11.00 hod. nebudú.
  6. Z dôvodu budúceho využívania priestorov okolo nového kostola a tiež kvôli ich znečisťovaniu venčením psov, sme sa rozhodli začať práce spojené s oplotením pozemku okolo kostola sv. Jána Bosca. Pozývame mužov, ktorí by boli ochotní zapojiť sa počas niektorých sobôt v júli až septembri tohto roka do prác spojených s oplotením. Zapíšte sa prosíme v sakristiách našich kostolov. Vopred ďakujeme za vašu ochotu.