Oznamy na 11. nedeľu cez rok – 13. jún 2021

Liturgický kalendár:
V sobotu je sv. Romualda, opáta.

  1. Zo stolíka si môžete zobrať mimoriadne číslo časopisu Diecéza, ktoré je venované obnove Žilinskej katedrály. Časopis si môžete zobrať zadarmo, prispieť na opravu môžete poukážkou priloženou v časopise.
  2. Diecézna charita Žilina organizuje Zbierku školských pomôcok od 1. júna do 15. septembra 2021. Školskými pomôckami, notebookmi, tabletmi pomôžete deťom zo sociálne slabších a mnohodetných rodín. Zberné miesta nájdete na stránke www.charitaza.sk a tiež v časopise Naša Žilinská diecéza.
  3. Rozlúčka s našimi sestrami saleziánkami Editkou, Fany a Dankou, bude 29. júna pri sv. omši o 18.00 hod. v kostole sv. Jakuba, kedy chceme spoločne ďakovať Bohu aj im, za dar ich zasväteného života a služby pre celú našu farnosť.
  4. Drahí veriaci, tento rok okrem personálnych zmien v komunitách, o ktorých sme Vás informovali, dôjde ešte k jednej zmene. Otec biskup Tomáš Gális menoval k 1. 7. 2021, nového farára pre našu farnosť v Dubnici nad Váhom, don Bohuša Levka, ktorý tu už rok pôsobí ako direktor saleziánskej komunity. Do úradu bude uvedený otcom dekanom v nedeľu 4. júla pri sv. omši o 11.00 hod. v kostole sv. Jakuba. Zároveň sa poďakujeme don Mariánovi za jeho 9 ročnú službu farára. Otec Marián zostáva naďalej v komunite. Obidvoch zverujeme do vašich modlitieb.