Oznamy na 10. nedeľu cez rok – 6. jún 2021

Liturgický kalendár:
V utorok je bl. Štefana Sandora, saleziána a mučeníka.
V stredu je sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi.
V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie. (Taktiež na sobotu pripadá bl. Františka Kesyho a spoločníkov, mučeníkov)

  1. Dnes o 15.00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva vo farskom kostole.
  2. Aj najbližšiu sobotu bude prvé sv. prijímanie detí na sv. omšiach o 9.00, 10.30, 12.00 hod. Deti prídu na sv. spoveď v piatok o 16.00 hod. pred farský kostol.