„Nové svitanie“ na Skalke

V toto leto sa už po štvrtý raz organizátori katolíckej pútnickej konferencie Nové svitanie zídu na starobylom pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne, kde sa túžia spolu s účastníkmi konferencie ponoriť do plnosti krás Katolíckej cirkvi. Na organizácii konferencie sa podieľajú i naši farníci – Andrej Babulík s manželkou a členovia spoločenstiev KLASY a SKALA.

Plagat NS 2016 (1)

Zakladateľ konferencie Myles Dempsey, ocenený pápežom Benediktom XVI. za svoju laickú službu pre Katolícku cirkev vo Veľkej Británii vyznamenaním Pro Ecclesia et Pontifice, o svojej vízii povedal: „Chcem, aby sa krása Cirkvi ukázala v celej svojej nádhere; Cirkev žiariaca v sláve a oslavovaná vo všetkých svojich aspektoch – sviatostnom, liturgickom, mariánskom, eucharistickom, charizmatickom, mystickom – a aby sa toho zúčastňovala celá rodina.” Jeho vízie sa plnia a konferencia Nové svitanie (New Dawn) sa v auguste tohto roka uskutoční v mariánskom pútnickom mieste Walsingham v Anglicku už po tridsiaty raz.
Children ministriesOrganizátormi slovenskej verzie konferencie sú ľudia, ktorí mali príležitosť sa pôvodnej celosvetovej konferencie vo Walsinghame osobne zúčastniť. Rovnako ako Myles, aj oni zatúžili poukázať na bohatstvo, ktoré Katolícka cirkev ponúka svojim veriacim, a preto v roku 2013 zorganizovali prvý verejný ročník konferencie na Skalke. V tradícii pokračujú ďalej a dni 9. až 13. júl 2016 budú už ich štvrtou príležitosťou podeliť sa o Mylesovu víziu s účastníkmi konferencie. Konferencia je plne katolícka a plne pútnická, na veľkej lúke pod kláštorom stanujú už niekoľko rokov mladí i starší, dokonca i celé rodiny s deťmi.

Conference place

Témou tohtoročnej konferencie je „Ako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6, 10). Ako v predošlé ročníky, i tento rok pozvanie prijali slovenskí i zahraniční vzácni hostia. Veľkou milosťou je, že úvodnú svätú omšu v sobotu o 15,00 bude celebrovať Mons. Tomáš Galis a záverečnú gréckokatolícku svätú liturgiu v stredu dopoludnia Mons. Peter Rusnák. Tento ročník bude výnimočný práve počtom kňazov, ktorí sa aktívne budú podieľať nielen na vysluhovaní sviatostí na mieste konferencie, ale tiež ako prednášajúci. Z Írska sa s nami o dynamike chvál príde pozdieľať Rónan Johnston, hudobník známy nielen z kresťanských akcií. Pani Erika Gibello z Anglicka, dlhoročná spolumodlitebníčka exorcistu Rúfusa Pereiru z Indie, sa s účastníkmi podelí o svoje skúsenosti s modlitbou za oslobodenie od duchovných dôsledkov alternatívnej medicíny, reiki, jógy a iných liečebných metód.

TITULKA

Nebude chýbať modlitba za uzdravenie, modlitba za oslobodenie, modlitba za vyliatie Ducha Svätého, ranné chvály a večerné adorácie, modlitba svätého ruženca, mariánska procesia, svedectvá či zábavný program pre deti a dobrodružný evanjelizačný program pre mladých.  Centrom každého z piatich dní bude slávenie svätej omše, v stredu slávenie gréckokatolíckej svätej liturgie.

Homily2

Veľmi sa tešíme na Dominiku Gurbaľovú, tiež na službu misionára milosrdenstva o. Petra Hertela, Petra Liptáka a iných.

Registrácia prebieha na stránke www.novesvitanie.sk. Detský program už je kapacitne naplnený, mládežnícky program pre tínedžerov a stravu je možné si objednať do konca júna. Potom je registrácia možná bez stravy, i priamo na mieste.

Ste srdečne pozvaní zažiť plnosť, ktorú pre všetkých prichystal Pán.

(Petra Babulíková)