„Misie sú v srdci viery“

Túto nedeľu budeme sláviť Svetový deň misií (SDM) už po 91. krát. Komu vďačíme za to, že sa tento deň slávi v Cirkvi? V roku 1926 Najvyššia rada Pápežských misijných diel predložila vtedajšiemu pápežovi Piovi XI. návrh sláviť v celej cirkvi každý rok predposlednú októbrovú nedeľu ako deň misií, počas ktorého si kresťania pripomenú a oživia misijný záväzok vyplývajúci z krstu a podporia aj finančným darom rozvoj misijnej činnosti vo svete. Pápež bol týmto návrhom nadšený: „Táto myšlienka je dar z neba“.

(Kliknite na obrázok a prelistujte si brožúrku.)

Slávenie tohoročného SDM sprevádza motto z posolstva Svätého Otca Františka „Misie sú v srdci viery“, veď „evanjelium lásky nás Kristus posiela ohlasovať v sile Ducha Svätého.“  Spoliehať sa iba na ľudské sily a múdrosť by bolo vopred odsúdené na neúspech.

(Kliknite na obrázok a prečítajte si posolstvo Sv. otca Františka)

V mene Svätého Otca chceme vopred vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí túto nedeľu vyjadria svoje duchovné a materiálne milosrdenstvo v prospech mladých cirkevných spoločenstiev v misiách.

zdroj: www.misijnediela.sk


Misie sú tiež v srdci saleziánskej charizmy a na Slovensku ich zastrešujú dve organizácie:
  • VIDES je medzinárodná misijná organizácia, ktorá vznikla v Taliansku na podnet mladých a Inštitútu FMA. Pôsobí v 15 krajinách Európy, v 8 krajinách Ázie, v 2 krajinách Afriky, v 10 krajinách Severnej a v 5 krajinách Južnej Ameriky. Dielo funguje cez miestne skupiny v spolupráci s centrom v Ríme. Na Slovensku je VIDES súčasťou OZ Laura – Združenie mladých.
  • SAVIO je občianske združenie, ktoré saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhajú ľuďom v neľahkej životnej situácii.

Viacerí mladí z Dubnice boli a stále sú ochotní venovať svoj čas a dary tým, ktorí sú ďaleko a na okraji. Rozhovory s niektorými z nich si môžete prečítať aj na našej stránke v sekcii MISIE – SVEDECTVÁ.