Marcové Výšiny pre mladých

Marcové výšiny sa nesú v duchu výstupu na vrch Ain Karem, kde sa Mária stretla so svojou príbuznou Alžbetou.

Janko Dubecký nám k tomu pripravil popis dobrodružného zážitku z ľadovca.

Z textov pápeža Františka viac pochopíme Božiu netrpezlivosť a Máriinu ochotu k službe.

Dominika Gurbaľová zložila na túto tému špeciálnu pieseň.

A čaká nás akčné stretko s topánkovou aktivitou a k tomu – ako inak, keďže ide o výsostne mariánsku tému – modlitba ruženca: každý desiatok má svojho garanta z plejády súčasných svätých.

Výtvarne nás témou bude sprevádzať dominikánsky umelec Fra Angelico a jeho obraz Navštívenie.

Súčasný benediktínsky maliar Jaro Halmo opäť vytvoril originálnu ikonu na tému Ain Karemu – vrchu smútku a radosti,

Viac nájdete na: https://narodnestretnutiemladeze.sk/vysiny/4-ain-karem/