In rodina – spolu to ide lepšie

Na tretí deň prímestského tábora, 8.7.2020, si Don Bosco zavolal na pomoc svoju mamu, mamu Margitu. Prišla nielen preto, aby mu pomohla nasýtiť hladných, ale aby bola mamou nielen jemu, ale aj všetkým jeho zverencom. A keďže sa všetci včera veľmi snažili a boli skutočne dobrí, mama Margita s don Boscom zobrali celý tábor na výlet vlakom a na ľahšiu turistiku. Na lúke bola spoločná svätá omša, po ktorej nasledovala  výborná celotáborová hra, ktorú si všetci naplno užili. Po oddychu, mama Margita pozvala skupinky na krásne vyvýšené miesto s výhľadom, na Hričovský hrad. Bolo krásne ukázané, že matkina láska je dôležitá a takisto aj podpora od rodiny, aj v nie ľahkých časoch. Skupinky spolupracovali a navzájom si pomáhali, čo vytvorilo naozaj tu rodinnú atmosféru.

autor článku: Mária Farská

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Podujatie realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.