Gospeltalent z Dubnice čaká na tvoj hlas!

Štvrtý ročník súťaže pre začínajúcich hudobných gospelových interpretov sa dostáva do semifinále, v ktorom súťaží so svojou piesňou „Óda na Teba“ aj dubnický gitarista Filip Siekel. Ak sa vám páči jeho pieseň, dajte jej svoj hlas a budete zaradení do zlosovania o hodnotné vecné ceny.

Bližšie informácie o súťaži aj nahrávku Filipovej piesne nájdete na: http://gospeltalent.sk/skladba/oda-na-teba.

gospel talent

Óda na Teba

Ty, Pane, všetko prevyšuješ.
Si najvyšší na celej zemi.
Tebe patrí moja pieseň,
Teba ňou chcem velebiť,
nesmiernu moc osláviť.

Si vznešený, krásny môj Kráľ.
Si môj stvoriteľ.
Som šťastný, že Tebe patrím.
Si milostivý ku mne,
nepohŕdaš prosbami.

Dobrotivý nesmierne,
všetko si stvoril pre mňa.
Spravodlivý vo všetkom.
Chcem Tvoje sväté meno
všetkým vyspievať!

Láska bezhraničná,
veď ma do večnosti.
Láska nadpozemská,
plná si milostí.
Láska trojjediná,
si vzor všetkých čností.

Len v Tebe chcem navždy žiť,
len Tebou sa naplniť.

Láska bezhraničná,
veď ma do večnosti.
Láska nadpozemská,
plná si milostí.
Láska trojjediná,
si vzor všetkých čností.