Dubničania podporili Národný pochod za život

V nedeľu 22.9.2019 v Bratislave, na Námestí slobody, vyvrcholil 3. ročník Národného pochodu za život. Zúčastnilo sa na ňom 50 000 veriacich zo všetkých regiónov Slovenska i zo zahraničia.

Slávnostná sv. omša sa za účasti slovenských biskupov, veľkého množstva kňazov a niekoľko tisíc veriacich, uskutočnila v Inchebe. Celebrantom bol bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Kazateľom bol Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

Sprievodný program sa začal už piatok a pokračoval v sobotu. Uskutočnili sa koncerty, semináre, prednášky a premietali sa filmy. Ich ústrednou témou bola ochrana života od počatia a dôležitosť rodiny v dnešnej spoločnosti. Zámerom Národného pochodu za život bolo vyslanie signálu slovenským politikom, aby začali pripravovať zmeny zákonov, ktoré sa týkajú nenarodených detí, ako i celkovej starostlivosti o rodinu.

Národné pochody za život sú v mnohých prípadoch jedinečné. Je tam výborná atmosféra, prevláda ľudskosť a propagujú sa vznešené hodnoty a ideály.  Dôležitosť a význam Národného pochodu za život zvýraznili aj vystúpenia hostí z okolitých štátov. Vo svojich príhovoroch zdôraznili ochranu života ako Božieho daru.

Po skončení programu sa farníci z Dubnice nad Váhom zastavili aj v Dóme sv. Martina. Tam sa pomodlili a poďakovali Bohu za vydarený a úspešný priebeh 3. ročníka Národného pochodu za život.                                                                                

Zaujímavý je aj postoj Daniela Heviera k Národnému pochodu za život: https://vybrali.sme.sk/c/Daniel-Hevier-Toto-je-moja-ucast-na-Narodnom-pochode-za-zivot-toto-je-moje-svedectvo/?ref=vbsmewg

autor: Štefan Antalík