Začiatkom apríla mali exallievy svoje pracovno-formačné stretnutie, ktoré začalo svätou omšou. Sv.omšu celebroval direktor don Ragula.

Stretnutia sa zúčastnilo 17 členiek združenia.

Keďže stredisko funguje už niekoľko rokov, je potrebné mu pomaly dať svoju „tvár“.

Na tomto stretnutí prebehli voľby do strediskovej rady, ktorá má na starosti život strediska (spoločne hľadať, čo je dobré a potrebné pre jednotlivé členky i miestnu cirkev v duchu don Bosca, plánovať, organizovať, prejavovať záujem o členky strediska jednotlivo ako osoby.)

Stredisková rada (zprava doľava):

Mária Veličková – sekretárka,

Katarína Hírešová – pokladníčka,

Martina Chvojková – predsedníčka rady strediska,

Edita Štefkovičová – delegátka FMA.

Hosťom stretnutia bola sr.Mária Červená, zodpodvedná za exallievy na Slovensku, ktorá formou prezentácie nás oboznámila s obsahom celosvetového stretnutia exalliev v Mornese.

Zo slov Martiny Antalíkovej, kandidátky exalliev :

„V lete roku 2009 som sa spolu s mladými z Dubnice nad Váhom zúčastnila púte po stopách don Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej v Taliansku. Navštívili sme Turín, Colle don Bosco, Mornese a mnohé ďalšie saleziánske miesta. Dnes cez prezentáciu z Konfederácie exaliev a exalievov z augusta 2015 som sa na tieto miesta opäť mohla preniesť a pocítiť silu, energiu, radosť a hlavne charizmu, čo vychádzajú z týchto miest i ľudí celej saleziánskej rodiny. Bolo to pre mňa veľmi obohacujúce a hlavne nasledovaniahodné ísť naďalej cestou saleziánskej charizmy a žiť tak všade, kde som, aj keď možno nie tak intenzívne, ako keď som bola mladšia a robila som animátorku. No teraz najmä vo svojej rodine a spolu s ostatnými členkami exalliev v Dubnici nad Váhom. Oslovilo ma, že sa našli naozaj zapálené osoby, ktoré boli ochotné byť v strediskovej rade a nielen zastupovať všetky členky, ale hlavne ich viesť, motivovať a svojim príkladom svedčiť o charizme a živote don Bosca i M.D.Mazzarellovej.“