Čo sa deje za dverami SCVČ Laura?

Na deň otvorených dverí Súkromného centra voľného času Laura, boli pozvaní všetci – a tí, ktorí prišli, mali možnosť vstúpiť do priestorov domu, porozprávať sa so sestrami saleziánkami a animátormi o ich činnosti a byť účastní tejto spoločnej radosti.

Programom ich sprevádzali animátori – moderátorská dvojica Lukáš a Kika. Deti a mladí zo stretiek i krúžkov zo SCVČ Laura za pomoci svojich vedúcich pre prítomných pripravili veselý i vážnejší program so 14 číslami, v ktorom mohli prezentovať svoje dary, ale i dospelým ponúknuť myšlienku na zamyslenie.
Z pozvaných hostí nás svojou prítomnosťou poctila zvlášť p. riaditeľka CZŠ Mgr. M. Pastieriková a don P. Magura, sdb, ktorý dal na záver všetkým prítomným požehnanie.
Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru a animátorom za každú ochotne podanú ruku.
(es)

Viac fotiek nájdete na FB stránke SCVČ Laura.