Požehnané Vianoce aj Nový rok 2019

Tieto dni boli tu u nás v Dubnici a okolí tak viac spojené s predvianočnými spoveďami. Prostredníctvom tejto mocnej sviatosti, sviatosti zmierenia, sa Boh akoby „rodil“ v životoch rôznych ľudí. Tých, ktorých povzbudila vianočná nádej: že Ježiš nemal problém narodiť sa v maštali. A ak nemal problém prísť do maštale, rád príde aj ku nám. Ku každému jednému z nás. On vie prísť všade, kde je vítaný…

V mene celej saleziánskej rodiny v Dubnici nad Váhom vám všetkým, našim čitateľom aj priaznivcom, želáme požehnané prežitie sviatkov Narodenia Pána, aj celý Nový rok 2019.

A nech je u nás ten, ktorý v Betleheme vstúpil do nášho sveta, vždy vítaný… :)

Paľo Piatrov, sdb

Futbal, ktorý spája

Jedným z najpopulárnejších a najobľúbenejších športov u chlapcov je jednoznačne futbal. Inak to nie je ani v saleziánskych strediskách. To sa ukázalo aj na futbalovom turnaji KAMA U19. V sobotu 17. novembra si v tomto športe v Dubnici nad Váhom mohli zmerať sily chlapci zo západného Slovenska.

Sedem tímov zo siedmych rôznych miest sa snažilo čo najlepšie reprezentovať svoje stredisko. Zápasy boli plné vášne, emócií a dobrých futbalových výkonov. Samozrejme, vyhrať môžu len najlepší. Všetci ale bojovali a snažili sa ako najlepšie vedeli, a to bolo aj cítiť. O výsledkoch preto niekedy rozhodovali momenty.

Len tri tímy zo siedmych mohli však postúpiť do celoslovenského kola. Miesta si vybojovali tímy z Trnavy, Námestova a Banskej Bystrice. Celková výhra patrí Trnave, no finálový zápas s Námestovom bol poriadne napínavý.

Čo-to o akcii povedala aj jedna z dobrovoľníčok Mária Farská: „Celý tento víkend sa niesol v pohodovej atmosfére čo sa týka organizácie a vecí okolo toho. V sobotu  už bolo cítiť športového ducha v každom hráčovi. Mali sme možnosť vidieť úprimnú radosť, no aj nejaké to sklamanie. Myslím že hlavný účel zabaviť sa bol splnený a všetci hrali najlepšie, ako vedeli a to bolo to krásne.“

Organizácia a plánovanie celej tejto akcie bola zabezpečená dubnickými saleziánmi, dobrovoľníkmi a animátormi, ktorí obetovali svoj voľný čas a prišli pomôcť. Starali sa o stravu, technické zabezpečenie a tiež o hladký priebeh pri zápasoch. Nemohla chýbať ani štartovacia piatková mládežnícka sv. omša doprevádzaná hudobníkmi a spevákmi zo strediska. Ubytovanie pre tímy poskytla Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia a Katolícky dom.

KAMA je akcia, ktorá spája mladých chlapcov pomocou futbalu. Všetci prišli, aby mohli zabojovať o výherný pohár a, samozrejme, aby si odniesli nové skúsenosti a zážitky. Je to viac, než len futbal. Je to akcia, ktorá tvorí spoločenstvo. Za toto všetko veľká vďaka Bohu, ale aj všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili, aby to fungovalo a aby tento turnaj vôbec mohol byť.

text a foto: Paulína Hírešová

Šarkaniáda

Pri kostole sv. Jána Bosca sa dnes lietalo v oblakoch …

Rodiny s deťmi dnes prišli stráviť príjemné popoludnie na priestor za kostolom sv. Jána Bosca, kde púšťali šarkany od výmyslu sveta. Malé, veľké, jednofarebné či dúhové, každý si prišiel na svoje.

Fúkalo, čiže ,,počasie bolo vymodlené“,  spomenul salezián koadjútor Bobe, ktorý sa spolu s ďalšími saleziánmi postarali o organizáciu tejto vydarenej akcie.

Účasť detí i šarkanov bola hojná. Každý kto sa zaregistroval, dostal číselko a na konci aj sladkú odmenu. Špeciálne bola vyhlásená súťaž o: najväčšieho, najvyššie lietajúceho a najkrajšieho domáceho šarkana. V každej kategórii sa našiel víťaz, ktorý bol odmenený špeciálnejšie. Ďakujeme za príjemne strávené nedeľné popoludnie a tešíme sa na ďalší rok! Všetky fotky z akcie nájdete na našej facebookovej stránke, viď link nižšie.

text+foto: Katka Bolčeková

 

 

Výstup Titusa Zemana opäť s účasťou dubničanov

Šiesty ročník výstupu Titusa Zemana na Velký fatranský Kriváň sa konal práve na prvé výročie blahorečenia tohto saleziána. Po ročnej prestávke sa tohto výstupu opäť zúčastnili aj zástupcovia z Dubnice. Tento rok však v rekordnom počte. Bolo nás „vyše“ dvadsať. Väčšina si to vyšľapali po svojich, niektorí sa vyviezli do Snilovského sedla lanovkou. Hoci bolo chladno so zvyškami snehu, počasie bolo ako stvorené pre svätú omšu v prírode, ktorú koncelebroval don Pavol Dzivý- direktor saleziánskeho domu v Žiline. Celkovo sa výstupu tento rok zúčastnilo okolo dvesto ľudí.

autor: Bobe

Draft z Dubnice do Turína

V stredu 8.8. sa pár minút po ôsmej rozlúčil s dubnickou saleziánskou komunitou jej doterajší vikár don Peter Štellmach.

Predstavení ho poverili vyučovaním predmetov z morálnej teológie na saleziánskej univerzite Instituto Internazionale Crocetta v talianskom Turíne.

Celá dubnická saleziánska rodina (deti, mladí, starší atď…) k tomu  hovorili zhruba toto:

„Štelko, je nám ľúto, že odchádzaš. Vďaka Ti za všetko… Z druhej strany, je fajn, že medzi nami v Dubnici porástol človek, ktorý teraz môže obohacovať ďalšie generácie študentov v Turíne. Bohu vďaka za Teba. Modlíme sa, nech Ťa Dobrý Boh na príhovor Dubnickej Panny Márie požehnáva aj na novom pôsobisku.“

pp

Striedanie v komunite saleziánov

Od júla 2018 pôsobí v Dubnici nad Váhom nová zostava saleziánskej komunity. Po šiestich rokoch odchádza don Jozef Dömény do Sabinova a po troch rokoch don Peter Štellmach do Turína. Do komunity prichádzajú nové posily: zo Žiliny don Anton Červeň a zo štúdií v Jeruzaleme novokňaz don Vladimír Plášek.

Anton Červeň 

Narodil som sa na Orave, ale väčšinu života som prežil v Prešove, Košiciach, Bardejove, Banskej Bystrici, Žiline či Londýne. Učil som liturgiku a pastorálku vyše 20 rokov v rôznych seminároch na Slovensku. Občas zájdem do rádia Lumen a mojou špecialitou je „mužská spiritualita“. Neviem presne, čo budem robiť a ako zapadnem, ale jedno sa chcem naučiť – mať vás rád. Ak sa mi to podarí, bude to veľký úspech. Nevynikám nijakými extra charizmami, ale môžem pospovedať, odslúžiť sv. omšu a niekoho pred kostolom pozdraviť. Modlite sa, aby som s Božou pomocou bol užitočný.


Vladimír Plášek

Narodil som sa v Bratislave. Mám dve staršie sestry. Študoval som vyučovanie matematiky a fyziky. Mám rád hory, knihy a šport. V roku 2016 som zložil večné sľuby v Saleziánskej spoločnosti a v roku 2017 som prijal diakonskú vysviacku. Túžim ohlasovať Kristovu radostnú zvesť a spolu s druhými rásť v láske ku Kristovi a vo svätosti.

Obaja sa už tešia na stretnutie s vami!

 

Saleziáni budú mať tento rok štyroch novokňazov

Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca biskupa Mons. Vladimíra Feketeho príjmu dar kňazskej vysviacky Tomáš Danko SDB, Marek Pančura SDB, Vladimír Plášek SDB a Peter Roth SDB. Slávnosť sa uskutoční v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade 23. júna o 10:30 hod..

(zdroj: www.saleziani.sk)


Jeden z novokňazov, don Vladimír Plášek, príde k nám do Dubnice nad Váhom. Svoju primičnú sv. omšu bude sláviť v našej farnosti v nedeľu 8. júla.

„Narodil som sa v Bratislave. Mám dve staršie sestry. Študoval som vyučovanie matematiky a fyziky. Mám rád hory, knihy a šport. V roku 2016 som zložil večné sľuby v Saleziánskej spoločnosti a v roku 2017 som prijal diakonskú vysviacku. Túžim ohlasovať Kristovu radostnú zvesť a spolu s druhými rásť v láske ku Kristovi a vo svätosti.“

Celoslovenské saleziánske stretnutie miništrantov

 „Blázni pre Krista“, týmto mottom sa odštartovalo stretnutie miništrantov zo saleziánskych stredísk z celého Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v Žiline v dňoch od 16. do 18. 02. 2018. Z nášho strediska sa tam vydala sedemčlenná skupina pod vedením don Pavla Piatrova.

Dvere do veľkolepého dobrodružstva účastníkom otvorila večerná svätá omša, ktorú celebroval don Anton Červeň. Po nej nasledovalo rozdelenie miništrantov do skupín a vzájomné spoznávanie. Na záver dňa si všetci zahrali hru na zatrávnenom alebo lepšie povedané zasneženom priestranstve s názvom „zvieracia naháňačka“.

Druhý deň bol o niečo zaujímavejší. Po výdatných raňajkách sa pre miništrantov začal nabitý program, dopoludňajší blok, ktorý sa rozdelil pre mladších a starších. Mladší si pozreli film o odvážnom slonovi, Hortonovi. Pre starších miništrantov boli pripravené workshopy o hľadaní svojho povolania a dozrievaní v opravdivého chlapa. Tam sa dozvedeli, že hľadanie povolania je cesta ťažká, ale trpezlivosť a modlitba prináša svoje ovocie. Taktiež skutočný chlap má mať pevnú vôľu, čisté srdce a jasnú myseľ.

Popoludňajší blok vyplnila sv. omša, ktorú predsedal don Ján Holubčík. Účastníkom priblížil „bláznivý“ život sv. don Bosca, Dominika Savia, Ernesta Macáka, Titusa Zemana a sv. Tarzícia. Poukázal na to, že ich konanie, ktoré sa pred ľuďmi zdalo byť šialené, malo v očiach Pána Boha veľkú cenu.

Nechýbal tiež čas na rekreáciu, zábavu a mestskú hru, pri ktorej hľadali stratený obraz sv. Tarzícia. Po namáhavej a mrazivej prechádzke po Žiline nasledoval spoločenský večer. Skupiny si proti sebe zasúťažili v miništrantskom kvíze a vypočuli si besedu so staršími saleziánmi, na tému kedy začali a čo ich viedlo k miništrovaniu. Tento deň nakoniec ukončili tichou adoráciou.

Posledný deň sa začal slávnostnou svätou omšou, ktorú odslúžil don Pavol Dzivý, ktorý chlapcov miništrantov povzbudil, aby neprestali byť verní tomuto poslaniu, aj keď niekedy to vyžaduje byť „bláznom pre Krista“. Potom po spoločnej fotke a raňajkách sa všetci rozutekali domov.

Niektorých účastníkov sme sa opýtali na postrehy a zážitky z tejto akcie:

„Bolo to super. Najviac sa mi páčila mestská hra a chutné obedy, ktoré nám varili saleziáni.“ (Kristián Rendek)

„Som veľmi rád, že na takom skvelom podujatí bolo zastúpené aj naše dubnické stredisko.“ (don Pavol Piatrov)

„Veľmi si na tom dali záležať, riadne to premakali. Bola to najlepšia akcia pre miništrantov na akej som bol.“ (Matúš Mačina)

Za zorganizovanie tohto podujatia patrí veľké ĎAKUJEM Pánu Bohu, ktorý ho  požehnával a mladým saleziánom, ponovicom,  kandidátom na saleziánov a animátorom, ktorí vymysleli a zrealizovali toto nádherné dielo.

(Jaro Minárik)


Oficiálne fotografie nájdete TU.

„DA MIHI ANIMAS“ heslo nového slovenského biskupa-saleziána

Za prvého biskupa Apoštolskej prefektúry Azerbajdžan bol v nedeľu 11. februára v Baku vysvätený slovenský salezián Vladimír Fekete (62). Bývalý provinciál slovenských saleziánov je na čele apoštolskej prefektúry od roku 2011. Je prvým slovenským saleziánom, ktorého pápež František povýšil do hodnosti biskupa.

„Týmto rozhodnutím si pápež želá, aby Cirkev v Azerbajdžane napredovala pod otcovským vedením biskupa,“ povedal v homílii arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár Vatikánu pre vzťahy so štátmi, ktorý bol hlavným svätiteľom. O osobe nového biskupa doplnil: „Život Mons. Feketeho je dobrodružstvom viery. Keď objavil svoje duchovné povolanie na rodnom Slovensku, nemohol ho uskutočniť v slobode, preto svoje prvé roky kňazstva prežíval v utajení. Tento muž, teda, ktorý má byť dnes ordinovaný za biskupa, preukázal, že má veľkú odvahu a že ho vedie skutočný duch služby, ako pravého syna dona Bosca.“

Nový biskup Mons. Vladimír Fekete pozdravuje svoje cirkevné spoločenstvo v sprievode dvoch spolusvätiteľov (vľavo Mons. Hon Tai Fai, vpravo Mons. Zvolenský).

„Moje srdce, moje sily, môj čas a všetko čo som a mám, patrí vám, a bude to tak i naďalej. Mám nádej, že prijatím milosti novej služby budem pre vás ešte užitočnejší. Ďakujem vám za podporu a spoluprácu,“ vyznal Mons. Fekete svojim veriacim v Chráme Panny Márie Nepoškvrnenej na záver bohoslužby.

Erb a heslo nového biskupa

Mons. Vladimír Fekete si vybral za svoje biskupské heslo prvú časť saleziánskeho hesla: Da mihi animas (Daj mi duše). Pripomína mu namáhanie sa pre Boha v práci na záchrane nesmrteľných duší. Jeho biskupský erb v sebe nesie spojené znaky Azerbajdžanu i Slovenska a tiež typickú Mariánsku úctu. Erb má v červenom štíte (červená je aj jednou z farieb vlajky Azerbajdžanu) nad ostrým modrým trojvrším, ktoré symbolizuje Slovensko, zlatú osemcípu hviezdu – prvok zo štátneho symbolu Azerbajdžanu. Strieborné ľalie po stranách sú symbolom Panny Márie, ku ktorej má nový biskup osobitnú úctu. Za štítom je zlatý latinský procesiový kríž, pod štítom na striebornej stuhe je heslo „DA MIHI ANIMAS“ (Daj mi duše). Zelený klobúk so šiestimi strapcami na šnúrach na každej strane prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky biskupovi.

Nového saleziána biskupa pozdravil osobitným listom aj hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime. Jeho pozdravný list prečítali na záver bohoslužby.

(zdroj: www.saleziani.sk)

Zasvätení žilinskej diecézy sa stretli s otcom biskupom

Už tradične sa biskupi v týchto dňoch stretávajú so zasvätenými žijúcimi a pôsobiacimi na území ich diecéz. Aj dubnické sestry a bratia saleziáni sa vybrali v sobotu na stretnutie s otcom biskupom Tomášom Gálisom. Konalo sa v Žiline z príležitosti sviatku Obetovania Pána (2.2.2018) – dňa zasväteného života – u bratov kapucínov.

Fotka Kráčame spoločne.

Stretnutie sa začalo svätou omšou o 10.00 v Kostole obrátenia sv. Pavla. V kázni otec biskup vyjadril vďaku i ocenenie rehoľného života, a predstavil i výzvy pre zasvätený život v súčasnom svete. Po svätej omši sa po krátkej adorácii prítomným prihovoril don Pavol Grach, SDB, ktorý prišiel až z bratislavskej diecézy všetkých povzbudiť odkazom pápeža Františka, dokumentmi „Radujte sa!“ a „Skúmajte!“ a štyrmi biblickými úryvkami.

Fotka Kráčame spoločne.

Následne boli všetci zúčastnení pozvaní na malé agapé do pastoračného centra Fidélio, kde strávili príjemný čas v neformálnych rozhovoroch.

Fotka Kráčame spoločne.

Sme radi, že sa môžeme i takýmto spôsobom lepšie spoznať a osláviť i budovať jednotu medzi sebou v spoločenstve našej diecézy.

(Elena Holá, FMA)