Slávnosť Najsvätejšej Trojice – 22. máj 2016

Liturgický kalendár:

V utorok slávime slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov. Slávnostná sv. omša bude vo farskom kostole v utorok o 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca v utorok sv. omša nebude (úmysel bude odslúžený vo farskom kostole o 18.00 hod.).

Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole ráno o 6.30 a 8.00 hod. (aj pre cirkevnú školu), večer o 18.00 hod. s procesiou. V kostole sv. Jána Bosca bude sv. omša o 19.00 hod. a v  Prejte o 17.45 hod.

 

1. Pozývame všetkých členov saleziánskej rodiny a priateľov saleziánskeho diela v Dubnici na oslavu sviatku Pomocnice kresťanov dnes o 16.00 hod. do farskej záhrady.

2. Cirkevné Gymnázium a SOŠ-technické lýceum v Novej Dubnici oznamujú, že budú konať druhé kolo prijímacích skúšok. Podrobnejší oznam je na výveske alebo na ich stránke www.ssnd.sk

3. Pozývame deti, ktoré ukončili tretí až siedmy ročník ZŠ na letný pobytový tábor v rekreačnom zariadení Podskalie. Podrobnejšie informácie sú na prihláške na stolíku ako aj na našej stránke www.saldub.sk. Taktiež sestry saleziánky chystajú prímestský tábor v dňoch 11.-15.7. prihlášky sú tiež na stolíku.

4. Dnes je zbierka na nový kostol. Ďakujeme za všetky milodary.

Zoslanie Ducha Svätého – 15. máj 2016

Liturgický kalendár:

Dnešným dňom končí veľkonočné obdobie. Zajtrajším dňom pokračuje obdobie „cez rok“.

V pondelok je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.

Vo štvrtok je sviatok Krista Najvyššieho a Večného Kňaza.

Na budúcu nedeľu je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

 

1. V sobotu máme vo farnosti prvé sv. prijímanie detí pri sv. omšiach o 9.00 a o 11.00. Deti prídu na sv. spoveď v piatok o 15.00 a o 16.00 hod. Dospelých príbuzných spovedáme počas týždňa pri sv. omšiach.

2. Pozývame mladých zapojiť sa v tomto týždni (15.-22. mája) do Týždňa modlitieb mladých za mladých, ktoré organizuje Rada pre mládež a univerzity KBS.

3. V sobotu bude na hore Butkov požehnaná kaplnka Božieho milosrdenstva.

Podrobnejší oznam je na výveske.

4. Don Bosco si našu nebeskú Matku uctieval najmä pod titulom Pomocnica kresťanov, ktorej liturgický sviatok oslávime 24. mája. Pozývame všetkých členov saleziánskej rodiny a priateľov saleziánskeho diela v Dubnici na oslavu tohto veľkého sviatku už na budúcu nedeľu 22. mája od 16.00 hod. do farskej záhrady. Ak niekto môže priniesť aj niečo upečené, bude to vítané. Príďte s nami osláviť sviatok našej hlavnej Patrónky.

5. Zbierka na masmédiá, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 950 eur. Na budúci nedeľu bude zbierka na nový kostol. Ďakujeme za všetky milodary!

7. Veľkonočná nedeľa – 8. máj 2016

Liturgický kalendár:

V stredu je ľub. spomienka bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice.

V piatok je ľub. spom. Panny Márie Fatimskej. V saleziánskej rodine je sviatok (u FMA slávnosť spoluzakladateľky) sv. Márie Dominiky Mazzarelovej.

V sobotu je sviatok sv. Mateja, apoštola.

Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

 

1. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Svoje milodary môžete vložiť do pokladničiek na stolíku.

6. Veľkonočná nedeľa – 1. máj 2016

Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V utorok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.

Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole o 6.30, 8.00 a 18.00. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.

V piatok slávime sviatok sv. Dominika Sávia. Zároveň je prvý piatok v mesiaci.

V sobotu bude fatimský ruženec po rannej sv. omši.

 

1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka Božieho milosrdenstva a po nej prednáška d.p. Benku. Podrobnejší oznam je na výveske.

2. V mesiaci máj sa budeme modliť litánie loretánske pred večernou sv. omšou.

3. Pozývame deti, ktoré ukončili tretí až siedmy ročník ZŠ na letný pobytový tábor v rekreačnom zariadení Podskalie. Podrobnejšie informácie sú na prihláške na stolíku ako aj na našej stránke www.saldub.sk.

4. Zbierka na Ukrajinu vyniesla 1437 €. Na budúci týždeň bude zbierka na katolícke masmédiá. Ďakujeme za všetky milodary!

5. Veľkonočná nedeľa – 24. apríl 2016

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Marka, evanjelistu.
Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka sv. Ľudovíta Máriu Grigniona de Montfort, kňaza.
V piatok je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, spolupatrónky Európy.

1. Zápis detí do cirkevnej školy sv. Dominika Savia bude od 27. do 29. apríla od 15.00 do 17.00 hod.
2. Chceme Vás informovať, že komunita dostala od dobrodincu do bezplatného prenájmu deväťmiestne auto Renault Trafic. Auto budeme využívať na apoštolát s mládežou.
3. Zbierka na nový kostol vyniesla 4762 €. Na seminár ste prispeli sumou 998 €.
4. Dnes je zbierka na vojnou poškodené časti Ukrajiny. Svätý Otec sám prispel nemalou čiastkou prostriedkov, ku ktorým sa pridá výťažok zbierky. Konflikt na Ukrajine si vyžiadal 9000 mŕtvych k čomu treba prirátať zajatcov a nezvestných. Pol milióna ľudí naliehavo potrebuje potraviny. Taktiež je potrebná zdravotnícka pomoc. Kto chce, môže na túto zbierku prispieť do pokladničky na stolíku. Za všetky milodary vyslovujeme  Pán Boh zaplať!

4. Veľkonočná nedeľa – 17. apríl 2016

Liturgický kalendár:

Vo štvrtok je ľub. spom. sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V sobotu je spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka.

 

1. V rámci Jubilejného roka milosrdenstva sa na budúcu nedeľu slávi jubileum chlapcov a dievčat. V našej farnosti si toto jubileum pripomenieme s birmovancami pri sv. omši o 9.00 hod.

2. Základná škola s materskou škôlkou sv. Dominika Savia pozýva na Deň otvorených dverí 20.4.2016 od 9.30 do 13.30 hod. Zápis do 1. ročníka bude od 27. do 29. apríla od 15.00 do 17.00 hod. Viac informácií nájdete na internetovej stránke školy aj farnosti.

3. Dnes je zbierka na nový kostol. Zbierka na seminár je formou pokladničky na stolíku. No a do tretice, na budúci týždeň bude zbierka na Ukrajinu, ktorú na podnet Sv. Otca vyhlásili biskupi Slovenska. Sme si vedomí, že zbierok je veľa a že to môže vzbudzovať nevôľu. Na druhej strane by sme Vás chceli poprosiť, aby ste nešírili okolo seba nespokojnosť a šomranie. Napokon, svoje prostriedky môžete podľa zváženia rozdeliť alebo podporiť len tú zbierku, ktorú chcete. Nechajme však možnosť, aby tí, ktorí chcú, prispeli na nimi zvolený cieľ.

3. Veľkonočná nedeľa – 10. apríl 2016

Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka sv. Stanislava, biskupa a mučeníka.

1. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, pozýva budúcich prváčikov a škôlkárov, rodičov a priateľov školy na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 20.4.2016 od 9.30 do 13.30 hod. Príďte si pozrieť priestory, oboznámiť sa s aktivitami školy a nahliadnuť do vyučovacieho procesu.

2. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia tiež oznamuje, že zápis do 1. ročníka bude od 27. do 29. apríla od 15.00 do 17.00 hod. Viac informácií nájdete na internetovej stránke školy aj farnosti.

3. Formačná skupina Faustínum pozýva na pútnický zájazd do Poľska a Litvy. Podrobnejší oznam je na nástenke.

4. V sobotu 23. apríla bude modlitbové stretnutie na Turzovke, na ktoré ide aj autobus spred SPŠ. Podrobnejší oznam je na výveske.

5. Saleziánski exalievi a priatelia don Bosca ponúkajú na stolíku časopis Don Bosco expres.

6. Zbierka na prenasledovaných kresťanov, ktorá sa konala minulú nedeľu, vyniesla v našej farnosti 2.025 €. Pán Boh zaplať!

7. Na budúci týždeň bude zbierka na nový kostol. Zároveň však je aj zbierka na seminár. Tá bude formou označenej pokladničky na stolíku.

2. Veľkonočná nedeľa – 3. apríl 2016

Dnešnou 2. veľkonočnou nedeľou končí veľkonočná oktáva. Pokračuje veľkonočné obdobie.

Dnešná nedeľa je  nedeľa Božieho milosrdenstva. Úplné odpustky môže dnes získať za obvyklých podmienok každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu uctí tento obraz, pomodlí sa Otče náš, Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba). Dnes o 15.00 hod. bude v kostole slávnostná korunka k Božiemu milosrdenstvu.

Liturgický kalendár:
V pondelok sa bude sláviť slávnosť Zvestovania Pána preložený z 25. marca.
Vo štvrtok je spomienka sv. Jána de la Salle, kňaza.

1. Na sväté omše na máj a jún budeme zapisovať ešte v pondelok po rannej aj večernej sv. omši.
2. Dnes je celoslovenská zbierka na prenasledovaných kresťanov. Zbierku vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska.

Veľkonočná nedeľa – 27. marec 2016

Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00, 9.00 a 18.00 hod. (sv. omša o 11.00 hod. nebude). V kostole sv. Jána Bosca budú sv. omše o 8.00 a 19.00 hod. (sv. omša o 10.00 hod. nebude).
Celý týždeň je veľkonočná oktáva.
Cez veľkonočné obdobie sa namiesto Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná.
Budúca nedeľa je Druhá veľkonočná – Nedeľa Božieho milosrdenstva. Na budúcu nedeľu o 9.00 hod. bude vo farskom kostole slúžiť sv. omšu otec biskup Rábek a pri nej vyslúži sviatosť krstu a birmovania niekoľkým osobám patriacim do jeho Ordinariátu.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a slávení Veľkonočných sviatkov: miništrantom, spevákom, organistom, chrámovému zboru, lektorom, kostolníkom, aranžérkam, brigádnikom a hasičom.

1. Pozývame Vás na cestu svetla, ktorá začína dnes o 17.00 hod. pod Kalváriou.
2. Modlitby matiek pozývajú všetky mamičky na duchovnú obnovu s národnou koordinátorkou pani Janou Pajanovou v sobotu 2. apríla. Podrobnejší oznam je na výveske.
3. Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. bude v kostole slávnostná Korunka k Božiemu milosrdenstvu.
4. Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že v nedeľu 3. apríla sa bude konať celoslovenská zbierka na prenasledovaných kresťanov. Táto zbierka bude aj v našej farnosti na budúcu nedeľu po všetkých sv. omšiach.
5. Zbierka na nový kostol, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 4.654 €.
Zbierka Tehlička pre Sýriu vyniesla 993 €.
Pán Boh zaplať za všetky milodary!
6. Katolícke noviny – dvojčíslo aj časopis Diecéza si môžete zakúpiť pri stolíku.
7. Pozývame mladých na zajtrajší výlet. Podrobnosti sú na výveske.

Kvetná nedeľa – 20. marec 2016

Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Do stredy sú sv. omše ako v ostatné dni pracovného týždňa.

Na Zelený štvrtok ráno sv. omša nebude. Sv. omšu svätenia olejov bude sláviť otec biskup spolu s kňazmi dopoludnia o 10.00 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

Štvrtok večer začína Veľkonočné trojdnie. Svätá omša na pamiatku Pánovej poslednej večere bude vo farskom kostole o 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 16.00 hod. Hodina bdenia bude vo farskom kostole od 20.30 hod. Možnosť adorácie do 22.00 hod.

Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Ráno o 8.00 hod. budú v kostole ranné chvály s posvätným čítaním. Krížová cesta na Kalvárii bude o 10.00 hod.

Obrady Veľkého piatku budú v kostole o 15.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca tiež o 15.00 hod. Mládežnícka krížová cesta začne pred farským kostolom o 19.00 hod. Kostol bude otvorený do 22.00 hod.

Na Bielu sobotu budú v kostole ráno o 8.00 hod. ranné chvály s posvätným čítaním. Poklona pri božom hrobe bude do 18.30 hod. O 18.30 hod. budú vešpery, ktoré sú v tento deň ešte zo soboty.

Obrady Veľkonočnej vigílie budú len vo farskom kostole a začínajú o 19.00 hod. pred kostolom. Na obrady si môžete priniesť sviece.

Na Veľkonočnú nedeľu budú všade sv. omše ako v nedeľu. Program slávení vo Veľkom týždni nájdete aj vo farských zvestiach.

1. Kto nestihol svätú spoveď v našej farnosti, môže sa ešte vyspovedať pri spoločnej spovedi dnes v Novej Dubnici. Dni Veľkého týždňa nechajme priestor na spoveď pre tých, ktorí pricestujú na sviatky zďaleka, alebo sa nestihli vyspovedať pre nepredvídané okolnosti. Počas obradov Veľkonočného trojdnia nespovedáme.

2. Prosíme brigádnikov o pomoc pri upratovaní kostola v utorok 22.3. od 9.00 do 12.00 hod.

3. Pozývame mladých na duchovnú obnovu na Veľký piatok 25.3. o 10.00 hod. do Katolíckeho domu.

4. Na budúci týždeň (na Veľkú noc) sa mení čas zo zimného na letný.

5. Dnes je zbierka na nový kostol.