Oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu – 7. máj 2023

Liturgický kalendár:
V sobotu je spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej.
Budúca nedeľa je 6. veľkonočná.
V Mariánskom mesiaci máj sa budeme modliť v každom kostole 5 minút pred večernými sv. omšami Loretánske litánie. V utorok a štvrtok budú v Kostole sv. Jakuba litánie spievané a začnú 15 min. pred sv. omšou. Ďakujeme don Jozefovi Motýľovi, ktorý sa na hranie a spievanie litánií podujal.

 1. Zbierka na saleziánsky seminár z minulej nedele vyniesla 2720 €. Ďakujeme za vašu štedrosť.
 2. Dnes o 15.00 hod. je Korunka Božieho milosrdenstva v Kostole sv. Jakuba. A tiež dnes o 15.00 hod. bude stretnutie miništrantov v Kaťáku. A o 14.00 bude na RTVS 2 odvysielaná relácia Orientácie o ceste povolania Dubničanky sr. saleziánky Andrei Badíkovej, ktorú viacerí poznáte a modlíte sa za ňu.
 3. V pondelok vás pozývame na hudobno-modlitbové pásmo Cesta svetla vo farskom kostole o 18.30 hod. hneď po sv. omši. Tešíme sa na hudobníkov a spevákov zo Žiliny. Viac info na nástenke.
 4. V piatok majú birmovanci mládežnícku sv. omšu o 19.00 hod., pri ktorej budeme aj s našimi sestrami saleziánkami ďakovať Bohu za dar ich zakladateľky sv. Márie Dominiky Mazzarello. A po nej pozývame mladých na animovaný večer do Kaťáku.
 5. V sobotu pokračujeme v brigáde pri Kostole sv. Jána Bosca o 8.00 hod. Vopred ďakujeme ochotným mužom.
 6. V sobotu sa uskutoční Swap detského a dámskeho oblečenia a hračiek. Každý si môžete prísť vybrať, čo práve potrebujete v čase od 10.00 do 15.00 hod. v Katolíckom dome. Čisté a nepoškodené oblečenie a hračky môžete priniesť deň predtým v piatok 12. mája od 15.30 do 17.30 hod. Viac info na plagáte.
 7. Budúcu nedeľu bude májové posledné stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na sv. prijímanie a sviatostný život.
 8. Sobášne náuky začínajú v našej farnosti v sobotu 27. mája o 9.00 hod. v Katolíckom dome.

Oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu – 30. apríl 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Jozefa, robotníka.
V utorok je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V stredu je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.
V sobotu je sviatok sv. Dominika Savia, slávnostná sv. omša pre školu, ktorej je hlavným patrónom, bude v piatok o 7.50 hod. S mladými ho oslávime tiež v piatok na mládežníckej sv.omši o 20.15 hod. na záver duchovnej obnovy.
Budúca nedeľa je 5. veľkonočná.
V Mariánskom mesiaci máj sa budeme modliť v každom kostole 5 minút pred večernými sv. omšami Loretánske litánie. V utorok a štvrtok budú v Kostole sv. Jakuba litánie spievané a začnú 15 min. pred sv. omšou. Ďakujeme vopred don Jozefovi Motýľovi, ktorý sa na hranie a spievanie litánií podujal.

 1. Dnes je zbierka na saleziánsky seminár.
 2. Tento týždeň je aj prvopiatkový, preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. v Kostole sv. Jakuba. V piatok o 17.00 hod. budú aj chvály. O 19.00 hod. bude duchovná obnova mladých s mládežníckou sv. omšou o 20.15 hod. zo sviatku sv. Dominika Savia.
 3. Do vašej pozornosti dávame športové podujatie Savio race, ktoré sa uskutoční v sobotu 6. mája pri Kostole sv. Jána Bosca. Viac info na plagátoch. Tešíme sa na stretnutie, hoci nebudete súťažiť. Aj cez takéto neformálne stretnutia sa buduje naša farnosť.
 4. Budúci pondelok 8. mája vás pozývame na hudobno-modlitbové pásmo Cesta svetla vo farskom kostole o 18.30 hod. hneď po sv. omši. Tešíme sa na hudobníkov a spevákov zo Žiliny. Viac info na nástenke.
 5. Ďakujeme všetkým mužom, ktorí sa zúčastnili sobotnej brigády.
 6. Povzbudenie otca biskupa mladým k Svetovým dňom mládeže v Lisabone nájdete na nástenke.

Oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu – 23. apríl 2023

 1. Dnes popoludní je aprílové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život.
 2. V piatok je po mládežníckej sv. omši Kaťák pre rodiny.
 3. Ďakujeme všetkým mužom, ktorí sa zúčastnili sobotného stretnutia spojeného s brigádou.
 4. Do vašich modlitieb zverujeme predĺženú duchovnú obnovu s učiteľmi našej cirkevnej školy v Piešťanoch budúci víkend.
 5. Do vašej pozornosti dávame športové podujatie Savio race, ktoré sa uskutoční 6. mája, pri Kostole sv. Jána Bosca.
 6. Kto by chcel podporiť naše aktivity a dielo 2 % z dane, môže tak urobiť do konca apríla.

Oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu – Nedeľa Božieho milosrdenstva – 16. apríl 2023

 1. Veľkonočná ofera pre saleziánov vyniesla 4.354 € a zbierka na Boží hrob do Svätej zeme 2.400 €.
 2. Dnes o 15.00 hod. majú miništranti stretnutie v Kaťáku.
  Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole slávnostná Korunka Božieho milosrdenstva.
 3. Vo štvrtok bude Lectio divina v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod.
 4. V sobotu pozývame chlapov na stretnutie mužov spojené s brigádou. Začína o 8.30 hod. sv. omšou v Kostole sv. Jána Bosca, potom budeme vonku pri kostole spoločne pracovať i spoločne obedovať. Ste srdečne vítaní.
 5. Budúcu nedeľu bude aprílové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život v obvyklých časoch.
 6. V ponuke je duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU v Rodinkove v Belušských Slatinách pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Viac info nájdete na nástenke.
 7. Žilinská diecéza vyhlasuje súťaž o najlepšie Katedrálne cukrárenské a pekárenské výrobky.  Viac info nájdete na nástenke.

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania – 9. apríl 2023

Liturgický kalendár:
Veľkonočnou nedeľou sa začína veľkonočná oktáva. Osem dní slávime ako jeden deň Pánovho zmŕtvychvstania. Počas celého Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná.
Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sv. omše budú:
– v Kostole sv. Jakuba o 7.00, 9.00, 18.00 hod. (sv. omša o 11.00 hod. nebude)
– v Kostole sv. Jána Bosca o 8.00, 10.00 hod. (sv. omše o 11.15 a 19.00 hod. nebudú)
– v Prejte o 8.45 hod.
Dnes je Veľkonočná ofera – pre saleziánov.

 1. Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. bude vo farskom kostole slávnostná Korunka.
 2. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a slávení Veľkonočných sviatkov: tým, čo upratovali kostol, miništrantom, kostolníkom, organistom a všetkým spevákom, chrámovému zboru a mládežníckemu spevokolu, lektorom, aranžérkam…
 3. V mene bratov saleziánov a sestier saleziánok vám i vašim rodinám prajeme radosť a nádej prameniace zo Zmŕtvychvstania nášho Pána. Nech my kresťania zjavujeme našou láskou a vzťahmi tomuto svetu živého vzkrieseného Krista, ktorého živým telom sme sa ešte viac stali slávením Veľkej noci.

Oznamy na Palmovú (Kvetnú) nedeľu – Nedeľa utrpenia Pána – 2. apríl 2023

Liturgický kalendár:
Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Do stredy sú sv. omše ako v ostatné dni pracovného týždňa.
Na Zelený štvrtok ráno sv. omša nebude. Sv. omšu svätenia olejov bude sláviť otec biskup spolu s kňazmi dopoludnia o 9.30 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.
Štvrtok večer začína Veľkonočné trojdnie. Svätá omša na pamiatku Pánovej poslednej večere bude vo farskom kostole o 18.00 hod., v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod. Farský kostol bude otvorený do 22.00 hod. a Kostol sv. Jána Bosca do 21.00 hod.
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Ráno o 8.00 hod. budú vo farskom kostole ranné chvály s posvätným čítaním. Krížová cesta na Kalvárii bude o 10.00 hod. Obrady Veľkého piatku budú vo farskom kostole aj v Kostole sv. Jána Bosca v rovnakom čase o 15.00 hod. Mládežnícka krížová cesta začne pred farským kostolom o 20.00 hod. Farský kostol bude otvorený na poklonu krížu do 22.00 hod. a Kostol sv. Jána Bosca do 17.00 hod.
Na Bielu sobotu budú vo farskom kostole ráno o 8.00 hod. ranné chvály s posvätným čítaním. Poklona pri božom hrobe, ktorý bude len vo farskom kostole, bude do 19.45 hod. Obrady Veľkonočnej vigílie budú vo farskom kostole aj Kostole sv. Jána Bosca v rovnakom čase o 20.00 hod. Na obrady si prineste sviece.
Na Veľkonočnú nedeľu budú všade sv. omše ako v nedeľu. Program slávení vo Veľkom týždni je vo Farských zvestiach, ktoré nájdete na stolíkoch v kostole.

 1. V zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom v krajinách Blízkeho východu sa minulú nedeľu vyzbieralo 2580€. Ďakujeme za vašu citlivosť a štedrosť.
 2. Dnes o 15.00 hod. je krížová cesta na Kalvárii. Pozývame na ňu aj miništrantov, ktorí po nej majú na Kalvárii miništrantské stretnutie. Predveľkonočné spovedanie dnes pokračuje v Novej Dubnici od 14.30 do 17.00 hod.
 3. V utorok bude upratovanie Kostola sv. Jakuba o 9.00 hod.
 4. Miništranti, ktorí chcú miništrovať počas Trojdnia vo farskom i novom kostole, budú mať nácvik na Veľký piatok a bielu sobotu o 8.45 hod. v danom kostole, v ktorom budú miništrovať.
 5. Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera pre saleziánov.
 6. Informácie o zápise do našej školy a škôlky nájdete na nástenke.
 7. Vyšli Farské zvesti s programom Veľkonočného slávenia a tiež Viera do vrecka.

Oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 26. marec 2023

Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána.
Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom v krajinách Blízkeho východu.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude na Kalvárii krížová cesta animovaná rodinami. Všetci ste srdečne vítaní.
 2. V utorok sa v našej farnosti uskutoční dekanátne kolo Biblickej olympiády s deťmi zo siedmich ZŠ. O 8.15 hod. sa začína sv. omšou v Kostole sv. Jakuba, ste na nej vítaní.
 3. V utorok doobeda bude spovedanie a vysluhovanie sviatosti po domoch pre chorých, ktorí nevládzu prísť do kostola. Prosíme, aby ste záujemcov prihlásili v sakristii.
 4. Ponuky pre mladých:
  V stredu bude večer milosrdenstva a zmierenia pre birmovancov a všetkých mladých o 19.00 hod. v Kaťáku. Modlitba chvál spolu s hosťom Davidom Janočko, mladým raperom, ktorého sa Boh dotkol, zmenil mu život. Bol hosťom programu pre mladých pri návšteve pápeža v Košiciach.
  V piatok bude ešte 2. možnosť pre mladých: Duchovná obnova mladých pred Veľkou nocou o 19.00 hod. v Kostole sv. Jakuba. S mládežníckou sv. omšou na záver o 20.15 hod.
 5. Vo štvrtok zakončíme katechézy o modlitbe Púšť uprostred mesta o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca s témou o stupňoch modlitby: ústna modlitba, rozjímanie, kontemplácia. Predošlé časti nájdete na YouTube kanále saldub.
 6. Spoločné vysluhovanie sv. zmierenia začne v našom dekanáte od utorka – rozpis nájdete na nástenke. V našej farnosti budeme toto veľké spovedanie:
  v Prejte 31. marca v piatok od 10.00 do 11.00 a od 16.30 do 17.30 hod.
  v Dubnici nad Váhom vo farskom kostole 1. apríla v sobotu od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 17.00 hod.
  Prosíme vás, aby ste si sviatosť zmierenia nenechávali na poslednú chvíľu, ale pristúpili k nej počas spoločných spovedaní. Po nich už budeme vysluhovať sv. zmierenia, len tým, čo sa nemohli na nich zúčastniť, a tým čo docestovali z práce alebo škôl. Aj počas tohto týždňa nebudeme môcť spovedať v takom rozsahu ako ste zvyknutí, keďže budeme vysluhovať sv. zmierenia v okolitých farnostiach. Ďakujeme vám za pochopenie.
 7. Vyšli Farské zvesti s programom Veľkonočného slávenia a tiež Viera do vrecka.
 8. Informácie o zápise do našej školy a škôlky nájdete na nástenke.
 9. Zapisovanie úmyslov na sv. omše bude v Prejte a Kostole sv. Jána Bosca v piatok 31. marca po sv. omšiach a v Kostole sv. Jakuba v sobotu 1. apríla ráno po Fatimskej sobote a večer po sv. omši.
 10. Oznam len v Prejte:
  Od budúceho týždňa budú piatkové sv. omše v Prejte v letnom čase o 17.45 hod., okrem 1. piatkov, kedy bude sv. omša o 15.45 hod., kvôli uľahčeniu spovednej služby kňazov. Ďakujeme za pochopenie.

Oznamy na 4. pôstnu nedeľu – 19. marec 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť preložená z nedele.
V sobotu je slávnosť Zvestovanie Pána. Sv. omše z tejto slávnosti budú už v piatok večer a v sobotu ráno. Večerné sobotné sv. omše budú ako obvykle z nasledujúcej nedele.
Budúca nedeľa je 5. pôstna nedeľa. Je vyhlásená aj zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom v krajinách Blízkeho východu (v Iraku, Sýrii a Libanone). Projekty na ich podporu na základe poverenia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) realizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) spolu s lokálnymi partnermi.
Upozorňujeme aj na zmenu času: zimný na letný – posun o 1 hodinu dopredu.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude na Kalvárii krížová cesta animovaná mladými a je zároveň krížovou cestou birmovancov a prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Všetci ste srdečne vítaní.
 2. Miništranti majú dnes svoje stretnutie, ktoré začína modlitbou na Kalvárii o 15.00 hod. a pokračuje v Kaťáku.
 3. Vo štvrtok tento týždeň Púšť uprostred mesta vystrieda Duchovná obnova dospelých pred Veľkou nocou v Kostole sv. Jána Bosca. Začne v inom čase na aký sme zvyknutí, a to o 17.00 hod. počúvaním Božieho slova, príhovorom, tichou adoráciou, možnosťou prijať sv. zmierenia a o 18.30 hod. zakončíme sv. omšou. Je to príležitosť stíšiť sa i chvíľu sa zastaviť v tomto čase obrátenia.
 4. V piatok odchádzame na Duchovné cvičenia dospelých o 16.30 hod. od Katolíckeho domu. Viac info dostali účastníci mailom. Do dnes do 12.00 hod. prijímame posledné prihlásenia v sakristiách, keďže máme ešte zopár voľných miest.
 5. Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou môžu deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie prijať počas tohto týždňa od pondelka do soboty v obvyklých časoch nášho spovedania pri večerných sv. omšiach a to od 17.45 do 18.30 hod. v Kostole sv. Jakuba.
 6. Na budúcu nedeľu vyjdú Farské zvesti s programom Veľkonočného slávenia.
  Spoločné vysluhovanie sv. zmierenia bude v našej farnosti o dva týždne: 31. marca v Prejte a 1. apríla v Dubnici nad Váhom vo farskom kostole. Rozpis spovedania celého dekanátu nájdete na nástenke.
 7. Rodinný tábor, bude v lete v zmenenom termíne, kvôli problémom s predošlým zariadením a to 6. – 9. júla 2023 na chate Limba v Skalke pri Kremnici. Prihlasovanie začne po Veľkej noci. Kvôli tejto zmene sme upravili aj termín prímestského tábora. Program leta nájdete v našom kalendári na webovej stránke www.saldub.sk.

Oznamy na 3. pôstnu nedeľu – 12. marec 2023

Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 4. pôstna nedeľa – nedeľa radosti.

 1. Dnes o 15.00 hod. vás pozývame na Kalváriu na krížovú cestu. Počas týždňa sa krížové cesty modlíme v piatky o 17.15 hod. v Kostole sv. Jakuba a 18.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca.
 2. Dnes je aj marcové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život v obvyklých časoch.
 3. V utorok je Deň otvorených dverí na našej Základnej škole s materskou školou sv. Dominika Savia od 10.00 do 16.00 hod. s prezentáciou aktivít školy, možnosťou navštíviť našu MŠ a oboznámiť sa s priestormi ZŠ, zažiť otvorené vyučovacie hodiny a spoznať kolektív školy.
 4. Vo štvrtok pokračujeme s ponukou katechéz Púšť uprostred mesta, každý štvrtok o 19.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca. Nasledujúca téma bude o ťažkostiach v modlitbe – o roztržitosti, suchopárnosti a pokušeniach.
 5. Z piatka na sobotu je  prípravkárska a animátorská chata. Prihlasovanie je do utorka.
 6. Duchovné cvičenia dospelých budú v dňoch 24. – 26. marca v penzióne Bystrík v Čičmanoch. Sú duchovnou ponukou otvorenou pre všetkých dospelých, ktorí chcú byť v tichu a počúvaní Božieho slova. Prihlásiť sa môžete v sakristii s odovzdaním zálohy do budúcej nedele. Viac info nájdete na nástenke.
 7. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli alebo ešte rozhodujete podporiť našu prácu s deťmi a mládežou 2% z dane. Tlačivá nájdete na stolíkoch alebo na našej web stránke www.saldub.sk.

Oznamy na 2. pôstnu nedeľu – 5. marec 2023

Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 3. pôstna nedeľa.
Zbierka na charitu vyniesla 2450 €. Vďaka za vašu veľkodušnosť pre chudobných.

 1. Dnes o 15.00 hod. vás pozývame na Kalváriu na krížovú cestu. Po nej bude na Kalvárii Korunka Božieho milosrdenstva. Počas týždňa sa krížové cesty modlíme v piatky o 17.15 hod. v Kostole sv. Jakuba a 18.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca.
 2. Vo štvrtok pokračujeme s ponukou katechéz Púšť uprostred mesta, každý štvrtok o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca. Nasledujúca téma bude o jazykoch modlitby.
 3. V piatok pozývame mladých na mládežnícku omšu s katechézou o mladých v Biblii – tentokrát o Jeremiášovi, ktorý sa rozhoduje. Po sv. omši sú mladí pozvaní na animovaný večer v Kaťáku. Piatková mládežnícka sv. omša je tento týždeň aj birmovanecká.
 4. Budúcu nedeľu bude marcové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život v časoch ako obvykle.
 5. Deň otvorených dverí na našej Základnej škole s materskou školou sv. Dominika
  Savia bude v utorok 14. marca od 10.00 do 16.00 hod. s prezentáciou aktivít školy, možnosťou navštíviť našu MŠ a oboznámiť sa s priestormi ZŠ, zažiť otvorené vyučovacie hodiny a spoznať kolektív školy.
 6. Duchovné cvičenia dospelých budú v marci a nie v apríli, ako sme minule omylom vyhlásili a to v termíne od 24. – 26. marca, od piatka večera do nedele obeda, v penzióne Bystrík v Čičmanoch. Sú silnou duchovnou ponukou a časom pookriatia otvorenou pre všetkých dospelých, ktorí potrebujú byť v tichu. Prihlásiť sa môžete v sakristii s odovzdaním zálohy. Viac info nájdete na nástenke.
 7. V rámci pôstnych ponúk vás pozývame na tichú osobnú modlitbu pred Sviatosťou oltárnou počas celodenných adorácií, ktoré sú každý piatok od rannej po večernú sv. omšu v Kostole sv. Jakuba. Pre všetkých sú na stolíkoch spytovania svedomia ako príprava na sviatosť zmierenia.
 8. Aj tento rok sa uchádzame o vaše 2% z dane na podporu práce s deťmi a mládežou, cez naše zastrešujúce organizácie Lauru a Domku alebo ich môžete darovať aj našej škole. Všetky tlačivá nájdete na stolíkoch alebo na našej web stránke www.saldub.sk. Vopred vám ďakujeme za vašu podporu.