2013 – Relikvie dona Bosca v našej farnosti

2014 – Pohreb dona Gavendu

2011 – Pohreb dona Šipkovského