Jarný prímestský tábor Z HRY DO HRY

Sviatok dona Bosca

Karneval pre deti

2015 – Posviacka Kostola sv. Jána Bosca

2015 – Mariánska púť

2013 – Stavba nového kostola

2013 – Relikvie dona Bosca v našej farnosti

2014 – Pohreb dona Gavendu

2011 – Pohreb dona Šipkovského