Dubnická púť dýchala výnimočnou atmosférou

 

8.-10. septembra  zavítalo na tradičnú Dubnickú mariánsku púť do farského Kostola sv. Jakuba mnoho pútnikov z nášho mesta a z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. V tomto roku sme si pripomenuli  275. výročie začiatku pútí.

V piatok na mládežníckej sv. omši pozvaný bratislavský salezián Marián Husár priblížil najmä svedectvo saleziánskeho kňaza Titusa Zemana z čias totalitného režimu. Tento mučeník za vieru a duchovné povolania bude 30. septembra v Bratislave blahorečený.

Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis sa v sobotu na slávnostnej sv. omši na nádvorí  Kostola sv. Jakuba prihovoril všetkým prítomným generáciám. Vyzval ich, aby boli hrdí na bohatú históriu dubnických pútí. Večer putoval na námestie Matice slovenskej k mariánskemu stĺpu spolu s množstvom pútnikov, medzi ktorými nechýbali ani deti.

Púchovský dekan a farár Mons. Michal Keblúšek  slávil sv. omšu v nedeľu. Ako povedal prítomným, bol oslovený tým, že Dubnica sa v minulosti nazývala Máriinou Dubnicou a poprial Dubničanom, aby takýmto Máriinym mestom bola aj v súčasnosti.

Obohatením  púte boli mladí a deti v krojoch požičaných z folklórnych súborov Mladosť a Prvosienka.

Pán farár Marián Bielik SDB k tradícii dubnických púti povedal: „Začiatok mariánskych pútí spadá do približne rovnakého obdobia, ako v Šaštíne. Ich podnetom boli podivuhodné okolnosti v súvislosti so sochou Panny Márie s dieťaťom Ježiš. Bolo to v roku 1742. Odvtedy začali chodiť do Dubnice ľudia z blízkeho i ďalekého okolia a stali sa tu mnohé zázračné uzdravenia. V tomto roku je od tejto udalosti 275 rokov. Aj keď púte boli počas totality prerušené, a iste sa nekonali rovnako v každom období, predsa je toto výročie dôležité a skutočné.  Lebo nemáme tu na mysli presný počet jednorazovej udalosti „dubnickej púte“ ako ju chápeme dnes, ale skutočnosť, že je tomu   275 rokov, čo prichádzajú  do Dubnice pútnici v rôznych obdobiach v rôznej intenzite, z blízka i z ďaleka, aby  tu s dôverou predkladali Panne Márii svoje prosby i vďaky, pričom nachádzajú potrebnú posilu pre svoj život. Slávením „dubnickej púte“ chceme sa pripojiť ku všetkým tým, ktorí tu  po stáročia prichádzali ako deti k Matke.  V súčasnosti tvorí vrchol púte slávenie sv. omše v predvečer nedele a následná spoločná procesia na námestie k mariánskemu stĺpu, kde je zasvätenie Panne Márii.  Je to veľmi výstižný spôsob ako vyjadriť, že ide o skutočné putovanie a zároveň tým chceme vydať svedectvo pred všetkými obyvateľmi mesta. Veď to patrí k najväčšiemu duchovnému bohatstvu, čo v našom meste máme.“

Stanislava Prítrská

Detská Laurapárty

Po piatich rokoch ožilo divadlo

Divadelnou hrou od svetoznámej spisovateľky a dramatičky Agathy Christie prerušil novovzniknutý divadelný súbor päťročnú prestávku. Najhranejšiu detektívku Agathy Christie Pasca na myši si prišlo začiatkom januára pozrieť približne 200 divákov. Dvojhodinové predstavenie v dvoch dejstvách si niektorí diváci museli doslova odstáť pre nedostatok miesta.

„Divadlo bolo z môjho pohľadu veľmi zaujímavé. Keďže poznám hercov, páčili sa mi zadelené charaktery postáv. Určitým spôsobom bolo humorné, no vražda vo mne vyvolala reálne emócie. Klobúk dole všetkým, ktorí sa na vytvorení tohto predstavenia podieľali“, hodnotí divadlo Katarína, ktorá dúfa v obnovenie divadelných predstavení.

Novovzniknutý divadelný súbor v počte osem členov si pod režisérsky patronát vzali Alžbeta Kubištelová a Peter Štellmach SDB. „S nácvikom sme začali už začiatkom septembra kvôli náročnosti celého divadla. Počas skúšok som mala trochu strach, či to zvládneme nacvičiť. No všetci sa do toho pustili s odhodlaním a zvládli sme to. Na všetkých som naozaj veľmi hrdá,“ zhodnotila premiéru režisérka.

Divadlo by však nebolo divadlom bez kulís, poriadneho nasvetlenia či nazvučenia, hudby a upútaviek. A tak veľkú vďaku po predstavení venovali divadelníci Jánovi (Bobemu) Drgoňovi SDB, ktorý sa vo veľmi veľkej miere zaslúžil o kulisy, ozvučenie a osvetlenie, Michalovi Granátovi (jednému z hercov), ktorý skomponoval k divadlu skvelú hudbu a takisto súrodencom Sieklovcom, ktorí pomáhali či už s kulisami, ozvučením, alebo propagáciou.

foto: Veronika Sieklová

 

Nedeľné animované popoludnie pre prvoprijímajúce deti v duchu: „Zaži celý týždeň počas jedného popoludnia“

Animovaný piatkový večer – Dánsko

Sr. Mária Assunta Sumiko na návšteve v našej dubnickej komunite

10. nástupca don Bosca don Angél Fernández Artime v Žiline

Miništranské maxistretko

Duchovné cvičenia pracujúcich a študentov

Duchovné cvičenia pre mužov