Aj dubnické deti sa modlia ruženec

Špeciálne v mesiaci október zverujeme svoje potreby do rúk Ružencovej Panny Márie, aby ich odovzdávala Bohu. Vo farnosti sa každý deň v týždni modlí pred sv. omšou túto modlitbu jedna zo skupín, ktoré tu pôsobia.

18. október je výnimočný deň, kedy pápežská nadácia ACN aj tento rok iniciovala aktivitu Milión detí sa modlí ruženec. Stretla sa s veľkým ohlasom aj u nás na Slovensku. Zapojili sme sa do nej aj sestry saleziánky spolu s mladými a deťmi na tých miestach, kde pôsobíme – v Súkromnom centre voľného času Laura a na Cirkevnej škole sv. D. Savia. Pridali sa ku nám aj niektoré exallievy, ktoré sa modlili  spolu s deťmi.

Jedna z mamičiek sa vyjadrila: „Keďže sme mali choré najmenšie deti, tak sme sa do akcie zapojili doma. Bola som milo prekvapená, že sme sa pomodlili celý ruženec – že vydržali :-) .“


Pri rozhovore s deťmi bolo zaujímavé počuť, ako vnímajú potrebu pokoja vo svete, kde sú vojnové konflikty, ale aj vo vlastných rodinách, v triedach, ktoré každý deň navštevujú.

(es)

 


Túžba exalliev sa stala skutočnosťou

Skupina exalliev pri FMA blízkych dvoch stredísk z Dubnice nad Váhom a z Trnavy zatúžili po väčšom vzájomnom spoznaní sa. Táto možnosť sa naskytla v nedeľu 15.10.2017, kedy zo severu aj z juhu putujúce exallievy sa stretli na Skalke. Je to miesto pustovníkov sv.Andreja-Svorada a Benedikta.

Na výlet prišli aj so svojimi rodinami, čo bolo o to viac obohacujúce. Najmladšou účastníčkou bola 9-mesačná Lea. Počasie bolo nádherné a veľmi príjemné na „šlapanie“ lesom alebo popri Váhu. Vyšli od pustovne, ktorú si prezreli aj s odborným výkladom a putovali až ku kostolu. Počas
prechádzky spolu s deťmi plnili zaujímavé úlohy. Záver stretnutia patril spoločnému sláveniu sv. omše na tomto pútnickom mieste.
“ Bola to naozaj super akcia – púť, výlet, stretko, spoločenstvo, sv.omša aj hry a poučenie pre deti – všetko spolu za jedno popoludnie. Ja osobne som tam načerpala radosť a energiu. “ Katka

„Dobre mi padlo stretnúť sa s inými rodinami, aj s ich deťmi, porozprávať sa, podeliť sa so skúsenosťami,“ vyjadrila svoje dojmy Valika z Trnavy.

Dobre padlo stretnutie aj dvom predsedníčkam pani Martine Chvojkovej a Veronike Bakovej, ktoré sa mohli trochu pozdieľať o fungovaní a vedení stredísk.

Do budúcnosti chcú ešte naplánovať podobné aktivity, viac sa spoznávať, pomáhať si na ceste povolania, vymieňať si skúsenosti zo života v rodine a spolu so sestrami pri apoštolskej činnosti.
(es)


Pasovanie žiačikov – prváčikov

15. októbra, v krásnu slnečnú nedeľu, sa v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom počas detskej svätej omše odohral kráľovský obrad pasovania žiačikov – prváčikov zo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.

Svätá omša bola od prvých tónov úvodnej piesne zdobená slávnostne vyobliekanými prvákmi sediacimi v prvých radách pred oltárom. Tí sa, ako zodpovední školáci, podieľali na speve, hlásili sa na otázky kňaza počas kázne a s radosťou si utekali po požehnanie počas svätého prijímania.
V závere svätej omše ich čakala veľká sláva, keď dnu vstúpili kráľ s kráľovnou a všetkých pozvali dopredu, aby ich mohli osloviť po mene a pasovať veľkým mečom na naozajstných prvákov. Zároveň im odovzdali pripravené šerpy. Každý prváčik a každá prváčka boli po obrade povzbudení spoločným potleskom.
Ďakujeme vedeniu cirkevnej školy za milý obrad, ktorý sa opakuje v každú jeseň a prináša našim najmenším žiakom pocit toho, že sú na škole vítaní a prijatí s láskou.
Za vďačných rodičov,
Petra Babulíková

Animátori sa zúčastnili prvého Animáku

Saleziáni opäť odštartovali ďalšiu sériu „anima víkendov“ pre animátorov. Prvý Animák sa konal od 13. do 15. októbra 2017 na chate v Slávnickom podhorí.

Odvaha nespočíva v slovách, ale spočíva vo voľbe.“ Antoine de Saint Exupéry. Sedemnásť odvážnych animátorov si vybralo túto voľbu. Začať na sebe pracovať aj prostredníctvom Animákov. Rozhodli sa, že v tichosti, mimo rušného mesta preskúmajú uplynulé mesiace, obohatia sa niečím novým a spoločne zažijú neopakovateľný víkend s priateľmi v prírode.

Duchovná obnova a Enneagram, boli hlavnou náplňou. Duchovná obnova bola poprešívaná témou: Láska k sebe samému a sebaprijatie. Prijať seba takého aký som s láskou, je veľmi ťažké. Ale je to začiatok dobrodružstva s Bohom.

Enneargram alebo nástroj na zistenie typu osobnosti účastníkom pomohol pri hľadaní svojej osobnoti. Hlavnou úlohou tejto témy nebolo len zistiť typ osobnosti, ale hlavne odhaliť svoje slabé stránky, začať na nich pracovať a pochopiť správanie ostatných ľudí.

Okrem obohacujúcich tém nechýbal čas na relax, šport a opekačku.

Za prípravu a zrealizovanie „anima víkendu“ patrí veľké ďakujem Petrovi Magurovi SDB, Danke Oremovej FMA a Elenke Holej FMA.

(Jaroslav Minárik)


GULÁŠ PÁRTY

V polovici októbra dozrel čas na tradičnú akciu našej Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia: jesennú guláš párty. Niektorí sa báli, či nebude pršať, keďže predošlé dni boli ozaj sychravé. Ale počasie nám evidentne vyprosila Fatimská Panna Mária, keďže sa práve slávilo sté výročie fatimských zjavení, lebo bolo prekrásne.
O tretej poobede  najskôr všetkých prítomných privítala v mene Rady školy p. riaditeľka M. Pastieriková. Nasledovala úvodná modlitba a pozvanie ku náhradnému úkonu pokánia: skúsiť nestráviť toto popoludnie iba s ľuďmi ktorých „poznám“, vo „svojej“ partii, ale skúsiť sa prihovoriť aj „cudzím“, menej známym a vytvoriť tak priestor pre vznik nových pekných vzťahov. A či bolo koho oslovovať?
Bolo, lebo prišlo vyše 350 ľudí. Zjedlo sa 120 litrov gulášu, na príprave ktorého sa podieľali starší aj mladší pod dohľadom niektorých oteckov našich žiakov. Nechýbal ani pitný režim.;)
Deti sa mohli vyšantiť na troch nafukovacích atrakciách. Okrem toho získavali body na súťažných stanovištiach, po ktorých si mohli pochutnať na popkorne a fantastickej cukrovej vate. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomuto vydarenému podujatiu a tešíme sa na ďalšie.

Paľo Piatrov, sdb

Ako „Guláš párty“ prebiehala a aká bola atmosféra si môžete pozrieť aj v krátkom video-zostrihu.

Začala sa príprava detí na prvé sväté prijímanie

Druhú októbrovú nedeľu sa uskutočnilo prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí spolu s našimi animátormi, saleziánmi a sestrami saleziánkami pod vedením sestry Eleny Holej FMA. Deti navštívili saleziánsky dom, zahrali sa na ihrisku za kostolom, oboznámili sa so Súkromným centrom voľného času (SCVČ) Laura a prezreli si Kostol sv. Jakuba.

Toto nedeľné popoludnie pripravené pre prvoprijímajúce deti sa nieslo v hesle „DISK“.

Dom
Ihrisko
Škola
Kostol

Po príchode detí, zaradení do skupín a oboznámení sa s náplňou tohto popoludnia, sa mohlo začať zábavné a napínavé objavovanie významu tohto hesla. Vďaka rozlúšteniu písmena D deti spolu s animátormi navštívili saleziánsky dom, kde ich čakal Ján Drgoň SDB, ktorý im predstavil obytné i pracovné miestnosti a vysvetlil, že Saleziánsky dom by sa nemal nazývať fara, lebo farský úrad tvoria len dve kancelárie.

Ďalšie písmeno I deti priviedlo na ihrisko za Kostol sv. Jakuba, kde si zahrali hru indiánska palička.

Písmeno S ich zavialo najďalej od „Kaťáku“, presnejšie do SCVČ Laura. Tam ich privítala sestra Ela, ktorá im predstavila krúžkovú činnosť a aktivity, ktoré sa tam konajú počas prázdnin a školského roku. Posledné písmeno K ich v tichosti zaviedlo do Kostola sv. Jakuba. Spoznali jeho históriu, časti, z ktorých sa skladá,  predmety, ktoré sa používajú pri svätej omši a na záver sa pomodlili.

Pomocou toho si deti mohli uvedomiť, že Boh je prítomný všade, kde sú. Či už je to škola, kostol, ihrisko alebo dom, v ktorom bývajú. Pre rodičov prvoprijímajúcich detí bola pripravená voľná diskusia na rôzne témy.

Jaroslav Minárik


Zdolali sme Pevnosť Kaťák

Ďalší piatkový večer je za nami. Stretli sme sa po svätej omši vo vstupnej chodbe Kaťáku, kde sme sa zapísali a prezliekli do športových vecí. Nikto nevedel, čo má čakať a ani čo robiť. Všetci spozorneli až po spustení televíznej obrazovky. Vysvetlili sa nám pravidlá hry a rozdelili sme sa do skupín.

Každá skupina dostala pakľúča, ktorý viedol skupinu po stanoviskách. Účastníci čelili svojmu strachu, otestovali si svoje fyzické, ale aj psychické schopnosti. Pevnosť sa nám podarilo premôcť a získali sme nevyčísliteľný poklad.

Čo hovoria účastníci?

„Vďaka za dnešný večer. Bolo to veľmi pekné, záživné a nové úlohy na stanoviskách. Všetko veľmi pekne domyslené, užil som si to.“

„Vďaka za dnešný mega večer. Bola to fakt pecka. Tento nový námet sa mi veľmi páči. Teším sa na ďalšie.“

„Pevnosť Boyard sa nechytá na Pevnosť Kaťák. Vďaka Vám, že ste nám pripravili takýto skvelý večer, užila som si to veľmi, najviac sa mi páčilo, ako sa ľudia povzbudzovali, aj keď to niekomu vôbec nešlo. Ste super. Tešíme sa na ďalší večer.“

„Pre mňa najlepší piatkový večer. Neskutočne premakané. Vďaka za všetku námahu, ktorú ste do toho dali. Myslím, že sme si to užili všetci.“

Navštívte tiež FB stránku piatkových večerov.

A+N+K+J+B


Poľská sestra saleziánka po rokoch opäť navštívila Dubnicu

Meno sr. Terezy Czekala – trojnásobnej poľskej provinciálky a zakladateľky diela FMA v Odesse – je medzi sestrami FMA známe. Jej účasť na blahorečení dona Titusa Zemana v Bratislave bola jedinečnou príležitosťou stretnúť sa s ňou, pretože je priamou pamätníčkou a svedkyňou života a rozvoja sestier saleziánok na Slovensku v rokoch 1979 – 1990, teda v období tajného pôsobenia sestier počas komunizmu.


Sr. Tereza prejavila záujem zozbierať a skompletizovať spomienky potrebné pre historické skúmanie tohto obdobia. To sa stalo náplňou „historického“ stretnutia v dňoch 1. – 2. októbra 2017 v Dubnici nad Váhom, kam sr. Tereza chodievala najčastejšie, pretože na tunajšiu faru prichádzali s veľkým rizikom mladé ženy, cítiace povolanie stať sa saleziánkami, za sr. Máriou Černou, ktorá síce navonok bola gazdinou na fare, ale predovšetkým bola tajnou magistrou noviciek. Takto sa formovali budúce sestry a tu v izbe za zatvorenými dvermi skladali rehoľné sľuby, o ktorých nevedeli ani ich rodičia. Dôvod vtedajšej občasnej a „tajnej“ prítomnosti sr. Terezy na Slovensku v tých časoch bol jednoduchý: slovenské FMA jurisdikčne patrili pod Poľskú provinciu a ona ako predstavená chodievala sestry navštíviť, vypočuť si ich, poradiť, povzbudiť…


Sr. Tereze sa v týchto dňoch dostalo srdečného prijatia zo strany komunity FMA aj SDB v Dubnici, prehliadla si tunajší farský kostol, saleziánsky dom, Katolícky dom a uctila si hrob dona Jozefa Čakánka, SDB (+1985), vtedajšieho farára.

S členkami provinciálnej historickej komisie sr. Máriou Bartovou, sr. Evou Matejkovou a sr. Kamilou Novosedlíkovou sa venovala zbieraniu informácií pre vytvorenie komplexnejšieho obrazu o spomínanom období našej provincie.

sr. Eva Matejková


Čítať ďalej

Odštartovali sme 1. ročník Cyclocrossu

V sobotu 23. septembra o desiatej hodine ráno pod vedením direktora Pavla Piatrova SDB sa uskutočnila akcia s názvom Cyclo-cross 2017. Miestom športovej udalosti bolo trávnaté priestranstvo za  kostolom sv. Jána Bosca. Prihlásilo sa 28 súťažiacich, no kvôli nehostinnému počasiu sa pretekov zúčastnilo len 17 odvážlivcov. Plus jedna dievčina, ktorá, hoci nesúťažne, jasne ukázala svoju sympatiu k tomuto športu.

Pot, únava, dážď, blato a zima sprevádzali celé podujatie od začiatku až po koniec. Toto však celej športovej udalosti dodalo „to pravé orechové“.

„V mene organizátorov, teda saleziánskej rodiny v Dubnici nad Váhom, do ktorej patria Saleziáni don Bosca, Združenie Saleziánov Spolupracovníkov, Dcéry Márie Pomocnice Kresťanov (Sestry Saleziánky), v spolupráci s Domkou – Združením saleziánskej mládeže, chceme poďakovať všetkým animátorom, pomocníkom, traťovým komisárom, technikom, zdravotníkom, dobrodincom, firme MIF atď., ktorí svojím dielom prispeli k tejto vydarenej akcii. Zvlášť ďakujeme našim priateľom z Champion Club-u za všestrannú pomoc. Zdá sa, že cyklokros v Dubnici má budúcnosť, takže sa už teraz tešíme na budúci ročník,“ okomentoval podujatie Pavol Piatrov SDB.

Plocha za „novým“ kostolom sa premenila vďaka animátorom, saleziánom a sponzorom na náročnú pretekársku trať. Vďaka ich vynaloženému úsiliu mohli súťažiaci aspoň na pár hodín zakúsiť atmosféru profesionálnych cyclo-cross pretekov.

Na trati nechýbali ostré a mokré zákruty, blatový kopec, jamy rôznej veľkosti a klzké zjazdy. Pretekárska trať merala 990 m.

Súťažilo sa v troch kategóriách:  najstaršia kategória: ročník 2002-2003, stredná kategória: ročník 2004-2005 a najmladšia kategória: ročník 2006-2007.

Každá kategória musela odjazdiť niekoľko okruhov. Najstaršia kategória odjazdila 3 okruhy, stredná kategória 2 okruhy a najmladšia kategória 1 okruh.

V najstaršej kategórii obsadili prvé tri miesta:

  1. miesto ŠTEFANEC Matúš, čas 14:40
  2. miesto: HARŇÁK Jakub, 16:41
  3. miesto: BURIAN Peter, 18:10

V strednej kategórii dosiahli medailové pozície:

  1. miesto: SEDLÁR Ivan, čas 08:25
  2. miesto: BENKO Tomáš, čas 11:32
  3. miesto: PECKO Tomáš, čas 11:43

V najmladšej kategórii vybojovali medailové pozície v tesných rozdieloch:

  1. miesto: MAJÁK Adrian, čas 04:06
  2. miesto: JAVOR Jakub, čas 04:16 / REPKA Jakub, čas 04:16 / HUDOKOVÁ Lucka, čas 04:20
  3. miesto: KRAVČÁK Martin 05:03

Okrem samotných pretekov, pre cyklistov a ich rodičov boli pripravené teplé párky a horúci čaj. Nepríjemné počasie im nezabránilo zažiť neopakovateľnú atmosféru pohody, priateľstva a radosti z úspechov.

„Podľa mňa táto akcia bola úplne super. Bolo to niečo nové v našej farnosti. Dobrá bola aj spolupráca s „Championmi“. Páčilo sa mi to aj napriek nie celkom dobrému počasiu, no prekážka to nebola.“ (Lukáš Rajec)

„Cyclocross bol super. Tešil som sa naň odvtedy, čo sme sa s P. Piatrovom o ňom rozprávali v lete v aute na ceste do Bratislavy a počas tábora cirkevnej školy. Som rád, že som mohol byť pri tom a pomôcť tak, ako sa dalo. Aj napriek počasiu bola super atmosféra. My sme ním žili už dva týždne pred tým. Teším sa, keď zorganizujeme ďalší.“ (Karol Benko)

Nakoniec si všetci zúčastnení odniesli ceny a diplomy a nechýbalo ani „blatíčko“ na bicykli a oblečení. Veľké poďakovanie patrí ľudom ktorý pomohli zorganizovať cyclocross a Bohu za to, že požehnával a ochraňoval účastníkov.

Jaroslav MinárikVýsledková listina

Ročník 2006 – 2007

1. Adrián MAJÁK 04:06
2. Jakub JAVOR 04:16
2. Jakub REPKA 04:16
Lucka HUDOKOVÁ 04:20
3. Martin KRAVČÁK 05:03
4. Matej VELACEK 05:45
5. Matej BURIAN 06:11
6. Tomáš KRAMÁRIK 06:13
7. Daniel BUBLA 06:14
8. Ján BENKO 06:31

Ročník 2004 – 2005

1. Ivan SEDLÁR 08:25
2. Tomáš BENKO 11:32
3. Tomáš PECKO 11:43
4. Matúš TOMANIČKA 14:23

Ročník 2002 – 2003

1. Matúš ŠTEFANEC 14:40
2. Jakub HARŇÁK 16:41
3. Peter BURIAN 18:10
4. Lukáš LACHER 18:56

 

Slávnostné otvorenie Katolíckeho domu

10.9.2017, chvíľu pred pol štvrtou poobede stojí asi päťdesiat ľudí, ktorých na prvý pohľad nič nespája, pred budovou Kaťáku. Zvonku rovnaký, no vnútri je to, prečo všetci prišli. Hľadia na hodinky a očakávajú, čo nové prinesú prerobené priestory. Miestnosti, ktoré zažili stretnutia priateľov, vznik nových vzťahov, obnovenie starých spojení, detský smiech, trápenia mladých ľudí či pokojné rozhovory pri kávičke, sa totiž ako lusknutím prstov premenili na ešte útulnejšie a modernejšie.

Celé prázdniny na tom pracovali starší a skúsenejší spolu s animátormi. Keď don Piatrov posvätil tento „druhý domov“ a páska je prestrihnutá, všetci môžu preskúmať staré zákutia vylepšeného Katolíckeho domu, zistiť, že Oranžová miestnosť nie je už tak veľmi oranžová; v Rybičkovej izbe ryby preplávali zo stien na stôl; v bare je, pre veľké potešenie, varná doska a chladnička a že domov je stále domov, aj keď vyzerá inak.

A keď je Kaťák preskúmaný, mikiny don Titusa Zemana nakúpené, je čas oslavovať. Spoločne zajesť túto udalosť, pozhovárať sa pri pečení klobások, zabaviť sa spolu s deťmi na skákacom hrade či na stanovištiach a hlavne, užiť si spoločenstvo, ktoré všetkých priviedlo na toto miesto; spoločenstvo, ktoré Katolícky dom ukrýva.

(Kika Machálková)


Viac fotiek nájdete na na našej FB stránke.