1. deň tábora ČLOVEČE, NEHNEVAJ SA!

Kde sa vzala, tu sa vzala jedna budova pri kostole stála.

Žeby Kaťák? Presne tak. Že, čo sa tam deje?

No predsa jarný prímesťák.

Tak sme pekne začali a Z hry do hry sme sa pustili.

Hra Človeče veru tak, dobrá je na prímesťák.

Úlohy sa plnili a pritom sme sa dobre bavili.

Tanec, hry a vybíjaná, to vám bola podívaná.

Svätá omša v strede dňa, bola pekná oslava.

Že ako bolo? Dobre, nie? A potom nastalo lúčenie.

Tak, zajtra príďte zas, hra Bang vám ukáže zo svojich krás.

(sr. Lenka Pukajová FMA)


Miništrantské maxistretko

Po mesiaci sa stretli naši mladší aj starší miništranti, aby spoločne strávili nedeľné popoludnie vo forme sviatočného oratória, aké mával pre svojich chlapcov aj sám don Bosco.

„Miništranstké maxistretko,“ vysveľuje jeden z animátorov: „je ako «DISK», tzn. ako dom, ihrisko, škola a kostol. Nikdy nesmie chýbať rodinná atmosféra a chutný domáci koláčik, zápas vo florbale alebo iná akčná hra, kvíz, v ktorom sa niečo naučíme a, samozrejme, spoločná modlitba.“

Najbližšie maxistretko je naplánované opäť o mesiac, aby sa miništranti mohli dobre pripraviť na slávenie veľkonočného trojdnia.


 

 

 

Tehlička pre Sýriu

Karneval pre deti

Čo môže byť veselšie než farský karneval?  Pravdepodobne len deti, ktoré sa naň vo veselých maskách prišli v nedeľu 7. februára 2016 pozrieť do Katolíckeho domu.

karneval1187
Hopsavá hudba, farebné balóniky, lietajúce nad hlavami princezien a víl, kovbojov a pirátov, kňazov a sestier, lienok a šaška, ktorý celý karneval uvádzal… Na parkete sa do rytmu hudby jašili desiatky pestrých masiek, ktoré si prišli v nedeľné popoludnie zatancovať, zasúťažiť či dačo vyhrať v tombole.
Nechýbali ukazovačky, ktoré nás naučil šaško spolu so svojimi pomocníčkami Pipi Dlhými Pančuchami, ba ani vyhlásenie tých naj-masiek. Cenu získala najmladšia účastníčka karnevalu – malá žirafka, najzaujímavejšia dievčenská maska – dievčinka schovaná v obrovskom perníkovom domčeku, najzaujímavejšia chlapčenská maska – zelený vodník s vlasmi pripomínajúcimi vodné riasy, i najpočetnejšia maska, ktorú získala rodina z filmu Mimoni.
Teší nás, že i tento rok sa podarilo tradíciu farského karnevalu udržať a potešiť tak tých, pre ktorých tu ako saleziánska rodina sme.
Petra Babulíková
karneval1208karneval1191karneval1247karneval1241karneval1287karneval1285

Dubničania darovali don Boscovi nový dizajn

Webstránka je pre každé saleziánske stredisko dôležitým prostriedkom pre propagáciu a informovanie ľudí na internete. Saleziáni v Dubnici nad Váhom sa snažia držať krok s dobou, a preto sa rozhodli aktualizovať webstránku vytvorenú v roku 2009 a venovať ju ako dar don Boscovi k jeho sviatku. Keby don Bosco žil dnes, určite by chcel mať tú najkrajšiu a najlepšiu webstránku, ktorou by zaujal čo najväčší počet ľudí vo svojom okolí.

 

Hlavnými dôvodmi pre vznik novej webstránky boli neaktuálnosť a chýbajúca responzívnosť starej webstránky. Responzívnosť je schopnosť webstránky prispôsobiť sa veľkosti displeja, na ktorom je zobrazená. Responzívnu stránku je možné zobraziť na mobiloch, tabletoch ale dobre vyzerá aj na veľkých obrazovkách monitorov.

 

Nová webstránka bola vybudovaná v priebehu dvoch mesiacov v spolupráci s tímom, ktorý tvorilo viac ako 30 členov. Je založená na redakčnom systéme WordPress a medzi jej hlavné prednosti patrí príťažlivý vzhľad a funkcionalita. Dominantným prvkom novej webstránky je dynamický banner na domovskej stránke, ktorý informuje návštevníkov o zaujímavých aktualitách.

 

Novinkami na webstránke sú:

  • stránka venovaná don Boscovi, saleziánskej spiritualite a saleziánskej rodine;
  • stránka venovaná našim misionárom, hudobníkom, rôznym spoločenstvám;
  • knižnica s kompletnou databázou kníh;
  • archív Farských zvestí a naskenovaná Kronika akcii v Katolíckom dome;
  • kalendár synchronizovaný so saleziánskym Google kalendárom a mnoho iného.

 

Hlavné menu ponúka základné informácie o celom saleziánskom diele s tromi hlavnými kategóriami: farnosť, mládež a spoločenstvá. Okrem toho v ňom nájdete kontakty na jednotlivé zodpovedné osoby a tiež možnosť podporiť naše dielo v Dubnici (dve percentá pre mladých; dokončenie nového kostola), či vo svete (saleziánske misie).

 

Niektoré časti webstránky ešte čakajú na dokončenie, ale už teraz sa môžete tešiť napríklad na stránku o divadlách ktoré sa u nás hrali, či na stránku o rehoľných a kňazských povolaniach z Dubnice. Pokiaľ by ste aj vy mali nápady a návrhy na zlepšenie novej webstránky, tak ich môžete poslať na saldub.dca@gmail.com.

 

Špeciálne poďakovanie pri príprave tejto westránky patrí Martinovi Funiakovi (admin sbb.sk) a Michalovi Šimkovičovi (webdizajnér z Dubnice žijúci v USA).

Kým je pre teba don Bosco?

Pri príležitosti sviatku don Bosca sa oslavy konali aj v Dubnici nad Váhom. V piatok sa oslavy odštartovali v mládežníckom stredisku, kde si mladí pripravili animovaný večer v štýle Talianska, pokračovali v sobotu duchovnou obnovou animátorov, florbalovým turnajom pre birmovancov, a vyvrcholili slávnostnou sv. omšou v novom Kostole sv. Jána Bosca.

 

Na sv. omši, ktorú hudobne sprevádzal chlapčenský zbor, boli prítomné všetky zložky saleziánskej rodiny: saleziáni, saleziánky, saleziánski spolupracovníci a členovia Združenia Márie Pomocnice. V homílii povzbudil hlavný celebrant Jozef Ragula, SDB, k radostnému prežívaniu charizmy don Bosca. Po sv. omši nasledovalo agapé na nádvorí kostola.

Chlapčenský zbor

Počas neho sme sa opýtali niektorých farníkov, kým je pre nich don Bosco?

Bibiana, saleziánska spolupracovníčka: „Don Bosco znamená pre mňa vzor. Vzor vo výchove mladých pomocou preventívneho systému a vzor láskavosti a dobroty v súčasnosti pre mladých.“

Mária, saleziánka: „Don Bosco je pre mňa veľký kamarát, učiteľ, vzor. Odkedy som o ňom prvýkrát čítala, viem, akým smerom mám ísť.“

Anna, saleziánska spolupracovníčka: „Don Bosco je pre mňa duchovný otec, patrón, a keďže nemám už ani otca, ani manžela, je pre mňa všetko.“

Peter, salezián (ml.): „Don Bosco je pre mňa svätec, ktorý mi ukradol srdce, ktorý ma naučil sympatický štýl radostného prežívania kresťanskej viery.“

Zuzana, členka Združenia Márie Pomocnice: „Don Bosco je pre mňa vzor ako otec, vzor pre výchovu pre moje deti a, samozrejme, ako predstavený saleziánov.“

Ján, saleziánsky spolupracovník: „Don Bosco je pre mňa veľká svätá osobnosť, z ktorej čerpáme celý život aj teraz, keď máme už vnukov. Obraciame sa na neho stále, keď máme problémy. Don Bosco je „stále po ruke“, stále nám pomáha.“

Ľudmila, farníčka: „Don Bosca som spoznala už na základnej škole, keď sme chodili na stretká. Oslovil ma tým, že sa venoval opustenej mládeži.“

Dário, miništrant: „Don Bosco je pre mňa otcom mladých. Videl som o ňom film, kde pomáhal mladým, staral sa o nich a bol pre nich veľký vzor.“ 

Galina, saleziánska spolupracovníčka: „Pre mňa je Don Bosco svätý a požehnaný muž už len tým, že dokázal počúvať Boha, bol ním vedený, a tým, že ho Pán viedol a dokázal ním priťahovať veľa ľudí. A takisto vďaka Panne Márii Pomocnici dokázal úžasné veci, ktoré sa nedajú pochopiť ľudským rozumom, iba tým Božím, že Pán sa o nás neustále stará, nech sme kdekoľvek.“

Edita, saleziánka: „Don Bosco je pre mňa nositeľ charizmy, za ktorú som veľmi, veľmi Bohu vďačná.“

Margita, saleziánska spolupracovníčka: „Don Bosco ma získal už ako mladú, veľa mi dáva, napĺňa ma, hýbe ma dopredu, smerom k mladým… .“

Marián, farník: „Don Bosco je môj birmovný patrón.“

Silvia, farníčka: „Don Bosco je pre mňa vychovávateľom  mladých,  je pre nich veľkým vzorom, lebo viedol veľa mladých chlapcov na ich ceste životom, snažil sa im ukázať tú pravú cestu aj po tej duchovnej stránke.“

Marián, salezián: „Don Bosco je otec a učiteľ mládeže, je to veľký svätý, ktorého si uctieva celá Cirkev, mnohí ľudia, ktorým je sympatický jeho zápal pre apoštolát, pre pravdu, pre večnosť, na ktorú tých chlapcov pripravoval, jeho veselosť a mladíckosť.“

Anna, farníčka: „Don Bosco je pre mňa vzor, ale hlavne to, že sme boli vychovávaní v jeho duchu, vo mne zanechalo niečo, čo chcem posúvať ďalej svojim deťom. Je pre mňa takým srdcom, ktoré spája, buduje, a chcem v tom pokračovať.“

 

agapé

Sv. Ján Bosco sa narodil 16. augusta 1815 do chudobnej rodiny v Becchi. Ako kňaz sa rozhodol venovať chudobným a opusteným chlapcom z ulíc, pre ktorých založil oratóriá, pracovné dielne, technické školy a malý seminár. V roku 1868 začal formovať skupinu svojich pomocníkov a kňazov podľa pravidiel, ktoré schválil pápež Pius IX., a práve tu sa položili základy rehoľnej kongregácie – Spoločnosti sv. Františka Saleského. Vo svojich pravidlách spomína aj tri piliere, na ktorých by mal stáť celý účinok výchovy. Sú nimi častá spoveď a časté sväté prijímanie a zároveň denná účasť na svätej omši. Podľa jeho slov by mal byť učiteľ a vychovávateľ otcom, poradcom a priateľom a ako prvý by si mal osvojiť preventívnu metódu.

Don Bosco zomrel v roku 1888. V tom čase už bolo po celom svete 250 domov saleziánskej spoločnosti, v ktorých žilo približne 130 000 chlapcov. Za svätého bol vyhlásený 1. apríla 1934 pápežom Piom XI. (zdroj: salezianky.sk)

 

Alena Badačová

 

 

Oslavy don Bosca sa odštartovali animovaným piatkom

Oslavy pri príležitosti sviatku don Bosca sa začali v piatok. Postarali sa o to mladí už tradičným animovaným piatkovým večerom. Ten sa tentoraz niesol v duchu Talianska.

 

Myšlienka piatkových animovaných večerov vznikla ešte v lete, keď animátori rozmýšľali nad otvorením katolíckeho domu v novom školskom roku. Chytili sa jej štyria animátori. A keďže sa blížil sviatok sv. Jána Bosca, rozhodli sa začať oslavy práve v piatok počas animovaného piatku.

Animátori, ktorí prišli s nápadom animovaných piatkov

Viac prezradila jedna z animátoriek Andrea: „Tento posledný piatok sme venovali Taliansku. Vytvorili sme mafiánske rodiny, ktoré sa snažili získať späť obraz don Bosca. Popritom hrala talianska hudba, piekla sa domáca pizza, ochutnávali sa syry a rozprávali sme sa. Myslím si, že je skvelé, že aj takouto formou môžeme zažívať spoločenstvo a oživovať naše stredisko.“

 

Oslavy pokračovali počas celého víkendu. V sobotu bola pre animátorov pripravená duchovná obnova a pre birmovancov florbalový turnaj. Sobotný program vyvrcholil slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Jána Bosca, po ktorej bolo na nádvorí kostola pripravené občerstvenie.

Oslavy zakončilo nedeľňajšie animované poobedie pre deti pripravujúce sa na prvé sv. prijímanie. V katolíckom dome na nich čakal don Bosco s mamou Margitou.

don Bosco s deťmi

 

 

Juraj Bartoš

Lyžiarsky výcvik detí z našej školy

V dňoch 24. – 29. januára mali žiaci našej školy sv. Dominika Savia príležitosť opäť zažiť niekoľko nádherných dní. Pre žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka bola možnosť prežiť niekoľko dní v horskom prostredí moravského pohraničia v lyžiarskom stredisku Makov – Kasárne.

Žiaci v prírode

Keďže cesta bola príliš zasnežená, autobus nás musel vyložiť v Makove, odkiaľ nás vyvážali do hotela na džípoch. Počas jedného týždňa sme takto mohli zažiť krásnu premenu od snehovej rozprávky až po takmer jarné počasie s ranným spevom vtáčikov. Ale to nebolo to hlavné. To, čo sme mohli zažiť naplno, bola radosť zo spoločenstva priateľov a z objavovania krásy lyžovania.

Na svahu

Väčšina detí totiž na lyžiach stála po prvý raz. A treba povedať, že si počínali veľmi dobre. Vďaka obetavosti učiteliek p. Kubovej, p. Behanovej a sr. Oremovej, FMA, ktorým pomáhal aj p. Kubo a don Ragula, SDB, sa radosti z lyžovania potešili takmer všetci. Aj v prípade jediného nelyžiara, ktorý v našej výprave zostal aj po týždni námah, sa potvrdilo, že ak niekto sám nechce, v istých veciach mu pomôcť nemôžeš. Ostatní účastníci svojou disciplínou a usilovnosťou korunovali svoj úspech, takže v závere kurzu sa zúčastnili aj na svojich prvých lyžiarskych pretekoch. Súťažilo sa v troch kategóriách:
Pokročilí, kde zvíťazila Adela Kolenová, žiačka ôsmeho ročníka, začiatočníci chlapci, kde zvíťazil Filip Sliva, žiak deviateho ročníka, a začiatočníčky dievčatá, kde zvíťazila Katarína Kniebüglová, žiačka siedmeho ročníka.
Víťazi si odniesli nielen ligotavé medaily, ale najmä radosť z objavenej krásy lyžovania.

Odovzdávanie cien

Ostáva nám len dúfať, že podobne si do života odnesú aj radosť zo spoločenstva priateľov a tiež duchovné hodnoty, ktoré sa im na našej katolíckej škole snažíme sprostredkovať.

Jozef Ragula

 

SDM Krakov

SDM krakov článok

 

Ak sa chceš pridať k nám a ísť spolu s nami z Dubnice do Krakova, kontaktuj do konca marca saleziána don Petra Štellmacha (peter.stellmach@gmail.com) a navštív túto stránku, na ktorej sa dozvieš viac: sdm.saleziani.sk. Tešíme sa na Teba!

Hudobné a spevácke dary