Entries by

Prihláška na tínedžerský tábor

Pozývame ťa prežiť krásne dobrodružstvo na Olympe.Čakajú ťa akčné hry, silné priateľstvá, maximálne nasadenie, niečo sa naučíš vytvoriť vlastnými rukami, budeš súťažiť, ale aj spolupracovať s druhými. Spoznáš nové miesta, druhých ľudí, sám seba a možno pokročíš aj v priateľstve s Bohom. Letný tínedžerský tábor je pre mladých 14-19 rokov pri malebnej dedinke Ostrý Grúň […]

3.ročník Zbierky pre rodiny je za nami

Tento rok sa mladým z nášho strediska podarilo, aj napriek všetkému, čo sa okolo nás deje, zorganizovať (už) 3. Zbierku pre rodiny. Ľudia nám mohli doniesť do priestorov Kaťáku rôzne trvanlivé potraviny alebo hygienické potreby. Samozrejme, všetky hygienické opatrenia sme dodržiavali (rúška, dezinfekcia, odstupy,…) . Tento rok sa ku nám pridal aj Champion Club a […]

Hlavný predstavený sa predstavil v Dubnici

V predvečer blahorečenia nového blahoslaveného Carla Acutisa  v piatok 9.10. prišiel na vizitáciu do Dubnice nový hlavný predstavený saleziánov na Slovensku , don Peter Timko SDB. Ako prvým sa predstavil mladým na mládežníckej sv. omši o 19:00, ktorých v kázni povzbudil, aby skúmali, čím plnia svoje srdce. Po omši nasledoval piatkový večer v Kaťáku. Tam bol čas na hry a rozhovory […]

SCVČ Laura opäť otvorené pre deti

V stredu 9.9. 2020 o 15:00 sa ako každoročne konalo otvorenie nášho oratka Laura, spojené s prihlasovaním na krúžky a stretká. Rodinky s deťmi postupne prichádzali a mohli si užiť tento krásny čas. Pre deti tu boli pripravené rôzne stanoviská, kde sa mohli zabaviť a za ich splnenie získať sladkú odmenu. Medzi úlohami bolo napríkald […]

Večné sľuby v BB

S výročím SNP sa 29.8. 2020 začalo oslavovať v Banskej Bystrici aj úplne iné, nové výročie. V tento deň zložili večné sľuby v saleziánskom stredisku Salezko dve rehoľné sestry FMA. Monika Foltýnová a Danka Oremová svojimi podpismi na oltári spečatili ich odpovede na Božie volanie a stali sa tak navždy členkami sestier Panny Marie Pomocnice. Slávnostným kazateľom na svätej omši […]

Duchovné cvičenia mladých

Na konci mesiaca prišli na saleziánsku chatu do Slávnického Podhoria siedmi mladí, ktorí sa rozhodli na pár dní v tichu načerpať Božej milosti. Reč je o duchovných cvičeniach, ktoré začali vo štvrtok 29.6. večer a končili v nedeľu dobrým obedom. Kazateľom bol don Anton Červeň, ktorý si pripravil zaujímavé prednášky na rôzne témy. Ich obsahom bol okrem iných, napríklad […]

Srdce oratka zachránené!

Vo štvrtok 25.6.2020 do SCVČ Laura v Dubnici nad Váhom zavítalo okolo 100 ľudí. Veľa odvážnych detí prišlo zachrániť srdce oratka a tak osláviť záver školského roka, ktorý sa niesol v duchu rozprávky Odvážna Vaiana. Vaiana so svojou babičkou zistili, že srdce Tefity zasiahla temnota. Pokúsili sme sa ju spoločne s deťmi odohnať radosťou z tanca, či zbierania farebných kokosov, […]

Ukončenie školského roka a.k.a. Po-Koronapárty

Školský rok už končí, blíži sa leto a to predsa bolo treba osláviť!Posledný júnový piatok sa po omši na farskej záhrade konalo ukončenie školského roka pre mladých, pod krycím názvom Po-Korona párty. Počasie vyzeralo všelijako, až do poslednej chvíle nebolo jasné, či sa akcia bude konať, ale na príhovor všetkých svätých vyšlo krásne počasie.Mladí zo […]

Čo všetko sa dialo počas … ?

Všade okolo nás to hýri informáciami o súčasnom svete počas „koronakrízy“. Stále počujeme slová ako koronakríza, pandémia, stop všetkým akciám, … a ako inak, aj my sme museli stopnúť činnosti, pri ktorým sme sa vedeli mnohí odreagovať a oddýchnuť si. Síce sa stopla činnosť v strediskách, no my sme sa, aj napriek vtedy aktuálnemu stavu, […]